Det var mannskap fra denne ubåten, KNM Utvær, som kom til fyret en vakker julidag.

For få dager siden fikk fyret lengst vest i Sogn og Fjordane uventet besøk av mannskap fra ubåten med samme navn, KNM Utvær.

– Vi som gjester Utvær fyr i dag har hatt gleden av å tjenestegjøre på KNM Utvær, og det er derfor hyggelig på vegne av Ubåttjenesten å overrekke vår crest (våpenskjold) til Vener av Utvær slik at denne kan pryde inngangspartiet på Utvær fyr, sa Øyvind Lavoll da han overrakte våpenskjoldet til Bente Michaelsen. Hun var vertskap på fyret sammen med mannen Eivind Gjeraker 17. juli da ubåtkarene dukket opp.

Her overrekkes plaketten fra ubåten til fyret, og Bente Michaelsen fikk gleden av å ta imot fra Marius Teige, Arne Opheim, Øyvind Lavoll, Magne Haavard Ellevold og Eirik Flage Karlsen. Foto: Eivind Gjeraker.

Noe manglet

– De fortalte at de hadde vært innom fyret i fjor, og registrerte da at fyret ikke hadde våpenskjold. Derfor tok de turen på nytt i år for å overrekke det, forteller Michaelsen. Selv havnet hun noe tilfeldig som vertskap på fyret i vest etter at hun via kjentfolk fikk nyss om at det var en åpning med noen dager der det manglet vertskap på fyret.

– Jeg har besøkt flere av fyrene i Oslofjorden, men dette var en ny erfaring, forteller hun, og syntes det var veldig hyggelig å ta imot gjester på fyret på vegne av vennerforeningen.

En uke hver

Ingvild Storøy er leder av Vener av Utvær fyr, og forteller at de på fyret har ambulerende vertskap om sommeren, en uke hver. Da inviteres feriefolket som bor i det gamle fiskeværet og andre som gjester denne idyllen, til kaffi og noe å bite i på fyret. Besøket av ubåt-mannskapet kom helt overraskende på henne, og hun er selvsagt glad for gesten de viser ved å gi fyret plaketten.

Den eneste

Øyvind Lavoll forteller at KNM Utvær er en av seks norske undervannsbåter av Ula-klassen og ble satt i tjeneste 8. november 1990. Av de seks ubåtene er flere oppkalt etter norske fyr. Det er imidlertid kun KNM Utvær som benytter et fyr som symbol i sitt offisielle våpenskjold.

Heidi Eikremsvik

Det eneste ubåt-våpenskjoldet med fyr på henger i dag i Utvær fyr.