Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Dugnadsgjengen rundt Bremstein fyrstasjon (Vega kommune, Nordland) kan glede seg over støtte fra flere hold. Så vel kulturpolitikere som næringspolitikere i Nordland fylke har sett verdien i å ta vare på den kulturarven som fyret utgjør, og bevilger til sammen 860 000 til restaureringsarbeid i år. Det er en sum som ildsjelene for fyret sikkert vil vite å forvalte, på verdig vis.

 

 

Bremstein fyr ligger på Geitøya i Steinan, innenfor verdensarvområdet Vegaøyan. Planen er å åpne husene for ny bruk etter restaurering, og gjøre stedet tilgjengelig som en del av det totale opplevelsesproduktet som Vegaøyan utgjør.

 

Bremstein fyr ble opprettet i 1925, og avbemannet i 1980. Stasjonen er fredet av Riksantikvaren. Restaureringsarbeidet skal etter planen gjennomføres i samarbeid med Helgeland Museum og Kulturminner i Nordland (regional kulturminnemyndighet, som blant annet følger opp retningslinjer fra Riksantikvaren).

 

Les mer om saka her.