Landsmote2018
Foto: Marianne Johnsen
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Landsmote2018 2

Arkitekt og medlem Trine Mathea Skjeltorp legger fram ulike scenarier for å lykkes med bevaring gjennom bruk på Torbjørnskjær (Foto: Marianne Johnsen)

Landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 2018 ble avholdt i Oslo lørdag 14. april.

Tekst: Ola Sendstad

Annenhvert år avholder Norsk Fyrhistorisk Forening sitt landsmøte med fyrhistorisk fagseminar på en fyrstasjon. Annenhvert år avholdes det i en noe mindre form i Oslo. I 2018 ble landsmøtet avholdt i Oslo i Kulturvernets hus. Det var 25 deltakere og representanter fra 10 fyrstasjoner.

Et livlig landsmøte

Det var i år ingen innmeldte saker utover de vanlige landsmøtesakene og styrets forslag til årsmelding og årsplan ble vedtatt med kun små merknader. Allikevel var det et livlig møte med mange idéer og innspill til styret. Fjorårets tilbakelagte begivenheter med 20-års-jubileum og tildeling av Europa Nostra-prisen fikk nødvendigvis en del fokus. Diplom fra Europa Nostra var trykket opp til alle representaner tilknyttet et fyr. Den nye prosjektstøtteordningen som foreningen har opprettet etter gave fra Sparebankstiftelsen DNB fikk også en del oppmerksomhet og skryt.

Styret uttrykte selv bekymring rundt den økonomiske situasjonen i foreningen. Kystverket har tildelt midre midler enn tidligere. Samtidig ønsker både allmennheten og medlemmer stadig mer ut av Fyrhistorisk forening og fyr.no. Foreningen trenger å øke inntektene. Dette er en viktig utfordring for det nye styret.

Nye styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer ble vedtatt. Tore Berntsen går ut av styret etter flere å som nestleder. Jan Erik Westergaard og Anne-Lise Valaas går også ut etter fullført periode. Heidi Eikremsvik kommer inn som ny nestleder fra region Vest, Henriette Skjæveland er nytt styremedlem fra region Sør-øst og Inge Westad er nytt varamedlem fra region Midt Norge. Styreleder Tormod Steen takket stort for innsatsen fra de som går ut og ønsket de nye styremedlemmene velkommen.

– NFHF har et sterkt styre til å lede foreningen videre.

HER er informasjon om styret i NFHF.

Faglige innlegg

Etter selve landsmøtet var det presentasjoner fra Kulturvernforbundet ved Synne Corell, fra Lindesnes fyr ved Simen Lunøe Pihl og fra arkitekt Trine Mathea Skjeltorp om sitt arbeid for kartlegging av muligheter for ny bruk av Torbjørnskjær fyr. Medlem Harald Elling Ulvestad fortalte om bokprosjektet «Fyrbyggeren».