Skalmen fyr
Skalmen fyr ligger i Smøla Kommune, og det er nå besluttet at fyrstasjonene skal rives.

-Vi er svært skuffet og overrasket over at politikerne på Smøla har gitt etter for press, og ikke ser verdien av å ta vare på viktige kystkulturskatter som Skalmen fyr, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun er rystet over at et knapt flertall i formannskapet på Smøla tirsdag vedtok å si ja til Kystverkets ønske om å rive Skalmen fyrstasjon i øyparadiset på Nordmøre.

Av vedtaket går det også frem at flertallet appellerer til Kystverket om å ikke gjennomføre vedtaket – selv om de samtidig ga grønt lys for rivning. Vedtaket ble fattet med tre mot to stemmer. – Vi i Norsk Fyrforening beklager vedtaket på det sterkeste. Det er grunn til å minne om at fylkeskommunen er av den oppfatning at Skalmen fyr er et nasjonal og regionalt kulturminne, legger hun til.

Strid

Det har i lang tid vært strid omkring Kystverkets ønske om å rive fyret. I fjor sa politikerne på Smøla nei til rivning, men Statsforvalteren i Møre og Romsdal opphevet vedtaket om rivningsnekt.

Saken ble sendt tilbake til kommunen, og tirsdag var søknaden om rivning oppe til fornyet politisk behandling.

I saksfremlegget går kommunedirektøren inn for rivning – noe flertallet i formannskapet sluttet seg til. Det knappe flertallet som besto av Ap og Sp, anmoder likevel Kystverket om å revurdere planene. Mindretallet – H og V – ville utsette saken i påvente av ytterligere utredninger om hvordan fyret kan benyttes i fremtiden.

Dersom Kystverket står på sitt, så vil fyrmesterboligen med unntak av grunnmur og kjellerplaten samt utvendig trappekonstruksjon i betong, bli jevnet med jorden. Det samme gjelder for maskinhus og naust – med unntak av grunnmur og betongdekke på begge bygninger. Kommunen har også sagt ja til at installasjoner som flaggstang, el-kraftstolper, rekkverk, leidere på kai, brystvern-mur blir fjernet. Det eneste som blir igjen er konstruksjoner i betong, samt rekkverksstolper langs gangveien. -Det er tragisk og vondt å tenke på at Skalmen kan ende som en ruinhaug, sier styrelederen i Norsk Fyrforening.

Smølas politikere anmoder Kystverket, til tross for rivningsvedtak, om ikke å gjennomføre rivning, og viser til kommunens vurderinger og argumentasjon første gang saken ble politisk behandlet. -Vi beklager at flertallet i formannskapet på Smøla har snudd i saken og har gitt til tillatelse til å rive Skalmen fyr. Etter det vi forstår er det lokale krefter som ønsker å skape ny virksomhet på Skalmen. Dette bør Kystverket ta hensyn til, og eventuelt legge bygningsmassen ut for salg, sier Henriette Marie Skjæveland. Hun trekker frem det forhold at politikerne på Smøla er motstandere av å rive fyret.  

I utgangspunktet ønsket Smøla kommune bedre tid til utredning av muligheter for ny bruk av fyret i øyparadiset. Derfor sa politikerne i kommunen først nei til Kystverkets ønske om å rive fyrbygningene. 

Ga etter for press

-Nå har politikerne gitt etter for press. Det er tap for kultur-Norge hvis fyret blir jevnet med jorden, fremholde. Skjæveland og viser til høringsuttalelsen fra Møre og Romsdal fylkeskommune, der man i 2020 på det sterkeste frarådet rivning. I uttalelsen går det frem at: «Skalmen fyrstasjon er eit verneverdig kulturminne/kulturmiljø som er med i Møre og Romsdal fylkeskommune sin regionale delplan for kulturminne av nasjonal og regional verdi.»

-Skalmen fyrstasjon er et flott nasjonalt kulturminne som fortsatt har en rolle å spille i den lokale kystkulturen. Jeg håper Kystverket legger merke til anmodningen fra flertallet om å revurdere hele rivningsprosessen og innser at fyret er et viktig kulturminne som må tas vare på for fremtiden. Mulighetene for ny bruk av fyret er mange og store, sier Henriette Marie Skjæveland.

Skalmen fyr ble anlagt i 1907 og bestod av et laftet bolighus med nok plass for en fyrvokterfamilie og en enslig assistent. Fyrlykten ble plassert i et lite tårn på taket. Et uthus med et lite fjøs, et naust og landing ble også bygget. Den første fyrvokteren på Skalmen var førstestyrmann Anton Lund, som var med på Gjøa-ekspedisjonen til Roald Amundsen. I 1950-årene ble Skalmen fyrstasjon gjort om fra familie- til tørnstasjon og avbemannet i 2002. Fyret ble slukket og nedlagt seks år senere.

-Jeg håper i det lengste at Kystverket innser hvor galt det vil være å rive Skalmen fyr, avslutter Skjæveland.