Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik (t.v.), direktør for Norsk kulturråd Anne Aasheim, riksantikvar Jørn Holme og fiskeridirektør Liv Holmefjord på Alnes fyr. (Foto: Ingvild Kragset/Kystverket)

Tirsdag 13. september møttes kystdirektør Kirsti Slotsvik, riksantikvar Jørn Holme, fiskeridirektør Liv Holmefjord og direktør for Norsk kulturråd Anne Aasheim på Alnes fyr utenfor  Ålesund for å tenke høyt og stort om kystkultur.

– Kystkulturen bør løftes opp på et politisk nivå, og det er viktig at man også har en digital formidling av kystkulturen. Det er viktig at vi bruker museenes kompetanse på kulturformidling. Etatene må løfte hverandre og andre frem. Formidling av kulturmiljø heller en enkeltobjekt vil gi publikum en rikere opplevelse, og kystkultur kan godt formidles sammen med andre kilder til opplevelse slik som natur, arkitektur og kunst, slår de fire etatslederne fast. Det ble vedtatt at Kystverket overtar som koordinator for kystkultursamarbeidet mellom de fire etatene.

Direktørene undertegnet også  en felles handlingsplan for kystkultur.