Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Invitasjon til fyrhistorisk seminar (25.-27. mars) og innkalling til landsmøte i NFHF (26. mars) i Stavern er nå lagt ut på www.fyr.no (se under LANDSMØTE).

Påmelding skjer til Kystverkmusea v/ Lindesnes fyr. Påmeldingsfrist: 12. mars.

 

Hovedtemaet for seminaret er – populært sagt – ”Fra linser til LED”. Mange har bekymret seg for hva som vil skje med fyrlinsene i framtida, og hvordan teknisk modernisering av fyr harmonerer med vern av fredete fyr.  I videre perspektiv er temaet en del av det store spørsmålet om hvordan vi kan og vil ta vare på fyr, lykter, tåkeklokker, varder, båker og andre sjømerker – navigasjonshjelpemidler og/eller kulturminnesmerker?

 

Seminaret er en enestående sjanse til å møte representanter for Kystverket, Kystverkmusea, Riksantikvaren og utenlandske fyrvesen, samt ideelle og frivillige organisasjoner som arbeider for vern om og ny bruk av fyr. Bruk seminaret og landsmøtet i NFHF som en kilde til kunnskap og inspirasjon for videre arbeid for sjømerkene!

 

Fyrforeninger med betydelige reiseutgifter kan søke NFHF om reisestøtte.