Stortingsrepresentant Helge Orten har bragt Skalmen fyr inn på Stortinget og spør fiskeri- og havministeren om han vil la lokale aktører overta fyret. Foto: Stortinget

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) er skuffet over svaret fra statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) vedrørende framtiden til Skalmen fyr på Nordmøre.

Jeg hadde håpet statsråden ville være mer imøtekommende til det lokale initiativet, sier Orten. Han tolker svaret fra fiskeri- og havministeren dithen at departementet går inn for at fyrstasjonen skal rives neste år. Jeg hadde håpet statsråden hadde tatt til orde for og invitert til en dialog om hvordan Skalmen fyrs fremtid kunne løses sammen med lokale aktører og interesser, sier han.