Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter fem års arbeid med å bygge opp besøkstilbud på Lista fyr i Vest-Agder er det slutt. Nå vil Farsund kommune overta selv.  Da vertskapet i 2005 inngikk en leie avtale med Vest-Agder fylkeskommune om å drive informasjonssenter, fyrstasjon og assistentbolig, var ikke Farsund kommune interessert. Fyret var en utgiftspost på kommunens budsjett.

Daglig leder Edvin Tunheim Tønnessen forteller til Farsunds Avis at han og familien startet med en årsomsetning på 30.000 kroner, men har utviklet konseptet videre til det de i dag mener er en suksess. –Det er surt å se at kommunen skal overta uten at problemstillingen har vært diskutert, sier Tønnessen. Han syns at oppsigelsen fra Fylkeskommunen kommer helt uventet da ingen har hatt noe å utsette på driften av Lista fyr. Nå undrer Tønnessen på om kommunen selv skal drive kiosk og utleie i konkurranse med andre. Selv føler han at det er lite å gjøre med saken. Avtalen er sagt opp fra årsskiftet, og kommunen er ikke villig til å kommentere på hvorfor den nå ønsker å overta leieforholdet.

Selv mener fylkeskommunen at en felles satsning der kommunens ressurser og kompetanse sammen med fylkeskommunen vil gi de beste forutsetningene for videre utvikling av Lista fyrstasjon.

Foto: Riksantikvaren