Alnes fyr ble tildelt 30 000 kr til porter og flaggstang. Foto: Heidi Eikremsvik

Norske fyr er viktige kulturminner som bør være tilgjengelige for allmennheten. Fyrlag i hele landet står på for å gjøre det mulig. Hvilke prosjekter jobbes det med på ditt fyr? Søk om støtte for 2020 innen 1. november!

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget penger, slik at Norsk Fyrhistorisk Forening kan bidra til ny bruk av nedlagte fyrstasjoner. I 2018 og 2019 har 29 medlemsfyr blitt tildelt til sammen 800 000 kroner. Nå er det tid for å søke om midler til neste års prosjekter. Hvordan kan ditt fyr legges bedre til rette for gode fyropplevelser?

Les om prosjektstøtte fra NFHF. Alle våre medlemmer er invitert til å søke.

Søknadsfrist 1. november!

Hatholmen fyr ble tildelt 20 000 kroner til utbedring av fyrvokterboligen. Foto: Forbundet Kysten