Atomdrevet fyrlykt på Kola
Norske myndigheter har bidratt til fjerning av strontuimbatterier fra 180 fyrlykter mellom Grense Jakobselv og Novaja Semlja. Her en friskmeldt lykt på Kolahalvøya som nå blir drevet av solcelle-energi. Foto: Fylkesmannen i Finnmark.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Russisk riksrevisjon har funnet avvik på 16-17 millioner når det gjelder bruk av til sammen 30 millioner som er bevilget av norske myndigheter. Pengene skulle brukes til å fjerne radioaktive energikilder i 180 russiske fyrlykter.

Heidi Eikremsvik

I oppslag i Barents Observer og i flere andre media de siste dagene går det fram at  det er avdekket uregelmessigheter ved utbetalinger i det norsk-russiske atomprosjektet som Fylkesmannen i Finnmark forvalter.

Selv beklager fylkesmann Gunnar Kjønnøy at det er via media at han er blitt orientert om avvikene. Han tror at dette er forhold som vil kunne avklares med guvernøren i Murmansk i forbindelse med den kommende revisjonsrapporten. Han antar at forklaringen kan være at det feilaktig kan ha blitt utbetalt moms på underkontrakter.

Avviket gjelder delprosjektet som omhandler fyrlykter i nord, og Kjønnøy regner med at revisjonsrapporten fra deres russiske revisjonsfirma er klar rundt årsskiftet.

Revisjon av hvert prosjekt

– Det er kjedelig at vi ikke kan avvise dette på stående fot, men så lenge jeg ikke har innsyn i revisjonsrapporten, har jeg heller ikke mulighet til å gjøre tiltak nå, sier Kjønnøy. Vi er av Utenriksdepartementet pålagt særskilt revisjon av hvert prosjekt vi gjennomfører sammen med våre russiske samarbeidspartnere. Revisjonene utføres av firma som engasjeres etter anbud.

Den russiske prosjektlederen har opplyst at Murmansk-administrasjonen har startet en dialog med den russiske riksrevisjonen for å få klarhet i denne delen av rapporten. Dermed har Fylkesmannen i Finnmark per i dag ikke grunnlag for å vurdere saken, skriver Fylkesmannen i Finnmark på sine nettsider.

Gunnar Kjonnoy 2013 l

Gunnar Kjønnøy, fylkesmann i Finnmark, spiller en sentral rolle i gjennomføringen av samarbeidsprosjektene med Russland om fjerning av radioaktive energikilder og avfall. Foto: Bjarne Riesto

Viktig miljøprosjekt

Norge har gjennom avtalen med Russland bidratt til å fjerne radioaktive energikilder til 180 fyrlykter i Nord-Russland, drevet av strontiumbatterier, en svært farlig radioaktiv kilde. Uten beskyttelse dør man innen 15 minutter i nærheten av strontium.

Batteriene er blitt erstattet med solcellepaneler. Arbeidet ble avsluttet for to år siden, forteller Kjønnøy til fyr.no. De avsluttende revisjonrapportene ferdiggjøres nå på russisk side, og inntil da kan han ikke komme med en entydig konklusjon.

I et brev til guvernør Marina Kovtun i Murmansk etterlyser Kjønnøy svar på hva som ligger til grunn for medieoppslagene den siste tiden.