Kystverket ønsker at allmenheten fortsatt skal kunne besøke Vingleia Fyr, og har søkt om dispensasjon til ferdsel på øya fyret ligger på. Foto: May Kristin Slettun

Kystverket har søkt Trøndelag fylkeskommune om dispensasjon fra ferdselsforbudet rundt Vingleia fyr frem til 2029.

Trøndelag kysthistoriske senter leier Vingleia fyr av Kystverket. Fyret ligger i Froan naturreservat – noe som setter strenge regler for ferdsel i reservatet. I sin søknad til fylkeskommunen om dispensasjon så understreker Kystverket at aktiviteten ved og bruken av fyret er uendret i forhold til det den har vært de siste fem årene.

– Det er flott at Kystverket ber om forlenget dispensasjon, slik at Vingleia fyr fortsatt vil være allment tilgjengelig. Vår erfaring er at de som besøker fyr i naturreservater følger reglene og tar hensyn til dyre- og fuglelivet, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Dagens bruk av Vingleia fyr omfatter utleievirksomhet, rettet mot mindre grupper og familier. Hver år arrangeres det åpen fyrdag – da mange legger veien til Vingleia fyr for bli kjent med fyret og aktiviteten på øya.

Allmennheten

Kystverket understreker viktigheten av å kunne opprettholde aktiviteten på fyret – slik at man kan videreføre vernestrategien for fyrstasjonene langs kysten som i hovedsak baserer seg på vern gjennom bruk. Årlig er det rundt 60 overnattinger på Vingleia fyr.

Vingleia fyr ble bygget som et familiefyr i 1921. Nå er det åpent for familier som vil legge ferien hit. Foto; Arild Fredriksen

Vingleia fyrstasjon ble bygget på den vesle øya Skarvflesa i 1921. Det ble bygget som familiefyr med et enkelt bolighus. På taket fikk det et lite tårn med en tredje ordens linse. Ved bolighuset ble det bygget et uthus med plass til blant annet arbeidsrom og vedbod. Litt lenger unna ble det satt opp et naust med en lang skinnegang ned til landingen. Vingleia fyrstasjon var familiefyr frem til 1950-tallet da det ble gjort om til tørnstasjon med tre manns bemanning – fyrvokter, assistent og reserveassistent. Det ble automatisert og avfolket i 1985.