Tåkekanonen som har stått på Svenner Fyr inngår som del av utstillingene på Norsk Maritimt Museum i Oslo. Svenner Fyr har 150 årsjubileum i år. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Maritimt Museum på Bygdønes i Oslo byr på mange spennende kystkulturopplevelser for store og små. Museet har også en liten utstilling som er viet fyrvesenet.

– Jeg er imponert over utstillingene og det tilbudet som museet har, ikke minst for de yngste. Så er det hyggelig at Maritimt Museum også viser fyrhistorie ved på stille ut lanterner, fyrlinsa som har stått på Lille Prestskjæret fyr i Rekefjord og tåkekanonen fra Svenner fyr utenfor Stavern. Dette er viktige påminnelser om norsk fyrhistorie på museet i hovedstaden sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Den store fyrlinsa som har stått på Lille Prestskjæret Fyr er i å finne på museet på Bygdøy i Oslo. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk sjøfart

Nylig ble Norsk Fyrforening tatt imot av museumsdirektør Elisabeth Solvang Koren som orienterte om dagens utstillinger og museets planer fremover. – Norsk Maritimt Museum satser mye på å formidle kunnskap om norsk sjøfart og kystkultur til de yngste. Et av fokusområdene er spøkelsesfiske og søppel i havet. Dette formidler de på en god pedagogisk måte som er lett forståelig, sier Skjæveland.

Forsøpling av havet og strandsonen er tema i en av utstillingene for barn og unge. Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland, var imponert over utstillingen. Foto: Norsk Fyrforening

Hun fremholder at fokus på miljø og klima henger sammen med tett sammen med fyrsaken. Norsk Fyrforening er engasjert i dette arbeidet – noe som kom frem under Arendalsuka i fjor sommer – der foreningen sammen med Søgne dykkerklubb, Songvår Fyrs Venner og Venner av Søndre Katland var vertskap for Stortingets President, Masud Gharahkhani, under en ryddeaksjon i Sørlands-skjærgården.

Jubileum

Det er i år 110 år siden Norsk Maritimt Museum ble stiftet under navnet Norsk Sjøfartsmuseum. I 2010 skiftet museet navn til Norsk Maritimt Museum. Museet samler, forsker på og formidler kunnskap om maritime kulturminner og kystkultur.

Direktør Elisabeth S. Koren ved Norsk Maritimt Museum forteller Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland om det store funnet av krittpiper som ble funnet under utgravningene i Bjørvika. Foto: Norsk Fyrforening

Gjennom utstillinger, arrangementer og andre aktiviteter er vi en arena for opplevelser. Norsk Maritimt Museum er dessuten på oppdrag fra staten arkeologisk forvaltningsmuseum med ansvar for forvaltning av maritime kulturminner og andre kulturminner under vann i landets 10 sydligste fylker, både langs kysten og i innlandet.

Stokkebåt

Museet arbeider aktivt med fartøyvern og tilbyr tokt både med skonnerten «Svanen» og renessansebåten «Vaaghals» –  en rekonstruksjon av et vrakfunn fra  utgravninger i Bjørvika i Oslo.

Stokkebåter er Nordens «ur-båter». Båttypen kalles også uthulet kano. Båtens som stilles ut på Norsk Maritimt Museum er 9,8 meter langt. Den har vært lengre, fordi forstavnen mangler. Båten ble funnet i forbindelse med en nedtapping av Glomma i 1993. Foto: Norsk Fyrforening

– Funn fra de utgravningene kan man se på museet. Hvis man er i Oslo og har noe tid til overs så bør man legge turen til museet. På sommerstid er det også mulig å komme sjøveien fra sentrum av Oslo, forteller Henriette Marie Skjæveland.