Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 40
Jo van der Eynden, Ottar Ostnes, John Erik Hagen, Birger Lindanger, Danckert Monrad-Krohn, José Alonso Campanero, Jon Erik Schultz, Ola Sendstad og Tormod Steen i front (Foto: Marianne Johnsen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

15. og 16. september feiret Norsk Fyrhistorisk Forening 20-års jubileum og mottagelse av EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award. Prisen er tildelt for foreningens langvarige innsats for bevaring og ny bruk av Norske fyrstasjoner.

Tekst: Ola Sendstad, daglig leder i NFHF

EU-kommisjonen og Europa Nostra har tildelt Norsk Fyrhistorisk Forening EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award for 2017. Dette er Europas mest prestisjetunge utmerkelse innen kulturminnesektoren. Foreningen er tildelt prisen for sin innsats for bevaring, formidling og ny bruk av norske fyrstasjoner gjennom 20 år.

Fyrstasjonene er en viktig del av norsk identitet som kystnasjon. De har vært avgjørende for utviklingen av norsk handel og kontakt med resten av verden. Mellom 1974 og 2006 ble alle fyrstasjonene i Norge automatisert og avbemannet. På grunn av de værharde og eksponerte beliggenhetene startet forfallet raskt. De fleste bygningene hadde ikke lenger noen praktisk funksjon og staten iverksatte planer for salg eller rivning av flere av dem. Gradvis utviklet det seg mange lokale initiativ som protesterte og ønsket å få ta vare på og ta i bruk de unike og for dem betydningssterke fyrstasjonene.

I 1997 gikk flere av disse initiativene sammen og etablerte Norsk Fyrhistorisk Forening. I dag fungerer NFHF som en paraplyorganisasjon for 78 ulike lokale grupperinger som drifter ny bruk på hver sine fyr. Antallet øker fremdeles jevnt. Fra begynnelsen som spredte initiativ har foreningen utviklet seg til en nasjonal bevegelse med betydelig påvirkning på forvaltningen av disse kulturminnene.

Allmenhetens syn på bevaring av fyr har endret seg betydelig. Fyrferie har blitt et begrep. Hjemmesiden fyr.no har blitt et møtepunkt for en bred fyrinteresse. Arbeidet for denne holdningsendringen trekker juryen fram i sin vurdering av foreningen:

”Norsk Fyrhistorisk Forening sitt engasjement for bevaring av fyr har endret hvordan folk ser disse bygningene som fellesskapets kulturminner.”

”Denne dedikerte organisasjonen har lyktes med å bevare Norges fyrstasjoner som en del av Europas maritime kulturarv. Det er imponerende hvordan de har gjort krevende bevaring mulig gjennom utvikling av små bærekraftige bedrifter på fyrene, som kaféer og overnattingstilbud.”

Styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen uttaler at prisen er en honnør til alt som er oppnådd, men også en sterk motivator for arbeidet videre.

Jubileumsfeiring med prisoverrekkelse

Jubileet med offisiell prisoverrekkelse ble markert på Tungenes fyr i Randaberg kommune. Det var også her foreningen ble stiftet for 20 år siden.

En av stifterne og fremdeles aktivt medlem i foreningen Birger Lindanger holdt en forrykende festtale som raskt og morsomt ledet publikum både gjennom historien til Norges fyr og historen til Norsk Fyrhistorisk Forening. Mens Frankrike er et rike, England er et land, Danmark er en mark og USA er en samling stater, så er Norge, Norvegen, en veg, ei lei langs kysten mot nord, framførte Lindanger. Og for anledningen startet denne leia akkurat på Tungenes og tok oss videre til hvordan fyrene danner et nettverk, som lei, men også i dag som en felles organisasjon i Norsk Fyrhistorisk Forening.

EUs kulturminnepris / Europa Nostra Award er Europas største pris innen kulturminnevern og omtales iblant som «Kulturvernets Oscar». José Alonso Campanero fra Europa Nostra overrakte prisen til styreleder i Norsk Fyrhistorisk Forening Tormod Steen. Campanero har selv engasjert seg i arbeidet for bevaring av fyrstasjoner i Spania og var tydelig imponert over hva man har fått til i Norge. Han uttrykte spesielt hvor viktig det er for ulike lokale intiativ å organisere seg som i Norsk Fyrhistorisk Forening og hvordan juryen i sin vurdering av Fyrhistorisk Forening har lagt vekt på samarbeidet foreningen har fremmet mellom frivillighet og det offentlige. Dette er en modell som mange i Europa kan lære av, siterte han juryen.

Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 34
Styreleder Tormod Steen mottar prisen av Europa Nostras José Alonso Campanero (Foto: Marianne Johnsen)

Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Ottar Ostnes, Kystdirektør Kirsti Slotsvik og Regiondirektør i Kystverket Vest John Erik Hagen holdt også festtaler med gratulasjoner der de alle trakk fram viktigheten av samarbeidet for å lykkes med å bevare fyrstasjonene våre. En tydelig stolt Hagen var selv med å stifte Norsk Fyrhistorisk Forening i 1997.

Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 26
Festtale og gratulasjon fra Kystdirektør Kirsti Slotsvik (Foto: Marianne Johnsen)

Styreleder Tormod Steen tydeliggjorde at både jubileet og prisen er en honør til alle som arbeider for bevaring av fyr og at Fyrhistorisk Forening skal fortsette å være det naturlige samlingsstedet for all fyrinteresse.

Stavanger Søemandsforenings Shantykor bidro til stemningen på fyret med sine viser.

Norsk Fyrhistoriskforening Tungenes 18
Festsang fra Stavanger Søemandsforenings shantykor (Foto: Marianne Johnsen)

Båttur til Kvitsøy og regionmøte

På lørdagen var det båttur fra Tungevågen på Tungenes til Kvitsøy. Her ble gjestene delt i to grupper for omvisning i Kvitsøy fyr og i den moderne trafikksentralen til Kystverket. Begge deler virket å falle i smak for det nok helt spesielt interesserte publikumet. I anledning det gode været tok båten en ekstra rundtur rundt Kvitsøy.

Tilbake på Tungenes ble det regionmøte med presentasjoner fra medlemmer som i Rogaland som driver ny bruk av hver sine fyrstasjoner. Presentasjoner fra Vibberodden fyr, Obrestad fyr, Kvassheim fyr, Lille Presteskjæret fyr og Feistein fyr tydeliggjorde bredden i regionen og i foreningen, både i fyr, eierskap, organisering, utfordringer og aktivitet. Med mye diskusjon og spørsmål fra andre medlemmer blant publikum er det tydelig hvor verdifult det fremdeles er å ha en felles arena for erfaringsdeling.

Møtet på lørdagen og to store dager på Tungenes ble avsluttet med en minikonsert av Sølvi Hopland Aemmer som også er driver på Ulvesund fyr.

Jeg antar det ikke bare er undertegnede som siden da har nynnet:
«Seglar du på rød sektor, så ta det litt med ro. Seglar du på grønn sektor, så sjekk i kartet no. Seglar du på kvit sektor, la den vise vei. Da er du i den trygge lei.»

Norsk Fyrhistoriskforening Presentasjon av fyr 2
Avslutning med fyrsang fra Sølvi Hopland Aemmer (Foto: Marianne Johnsen)

Lær mer om Europa Nostra