Utvaer fyr
Linsa på Utvær fyr i solnedgang. Foto: Vener av Utvær fyr.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

Straks går toget når det gjelder å søke på midler til vern av kystkulturminner!

Norsk kulturminnefond skal bidra til å redusere tapet av kulturminner, bidra til bevaring av verneverdige og fredede kulturminner og at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

For tildeling av midler i 2014 er følgende prioritert/utpekt som særlige satsingsområder:

Tiltak som er knyttet til kystkultur

Tiltak som innebærer bevaring og opplæring i håndverksfag

Tiltak som gir grunnlag for verdiskaping

Nå har vennelagene og andre støttespillere opp mot fyrstasjonene anledning til å søke om midler til konkrete prosjekter. Benytt sjansen!

Søknadsfrist er 1. november 2013.

Mer informasjon og søknadsskjema finnes her.