alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Styret i NFHF hadde 25.–26. september møte om bord på hurtigruteskipet M/S Nordlys, i rute fraTrondheim til Bergen. Turen skjedde under strålende vær­forhold, med god sikt og flatt hav.

Sakslista omfattet et tjuetalls saker. Mellom disse var krevende emner som nye vedtekter for NFHF (forslag legges frem på landsmøtet 2011), samar­beid med Kystverket og Kystverkmusea, og moms­kompensasjons­ord­ningen. NFHF har sendt inn krav om momskom­pen­sasjon for tre foreninger samt moderforeningen. Medlemmene vil bli orientert om resultat og erfa­ringer etter første søkerunde, for å kunne dra nytte av dette før neste søkerunde (frist trolig sommeren 2011).

Styret hadde sørget for varsling ved passering av fyr i leia sørover kysten. Vi fikk sett og kommentert Munkholmen, Raudberg, Agdenes, Kjeungskjær, Terningen, Kyrhaug, Grip, Leirvik, Stavneset, Hestskjæret, Kvitholmen, Bjørnsund, Ålesund, Stabben, Ytterøyane og Hellisøy.

Bildet viser styremedlem etter ombordstigingen i Trondheim. Fra venstre Asbjørg Dalen (varamedlem), Fred Langbakk (medlem), Birger Lindanger (sekretær), Erna Hoel (kasserer), Sigbjørn Ubostad (nestleder), Karl Olsen (medlem) og Eli Johanne Ellingsve (leder).