Svenner Fyrs 150 års jubileum ble markert med en festmiddag i naustet på fyrstasjonen ytterst i Oslofjorden. Sammen med fyrene på Færder og Torbjørnskjær danner Svenner grensen mellom Oslofjorden og Skagerrak.

– Vi hadde planlagt en større markering, men dårlig vær gjorde at vi måtte endre på planene. Vi måtte dessverre nedskalere arrangementet, sier leder Espen Bergan i drivergruppa på Svenner Fyr.

Espen Bergan er leder av drivergruppa med frivillige som holder Svenner Fyr i god stand. Foto: Norsk Fyrforening

Jubileumsmarkeringen sammenfalt med Norsk Fyrforenings utgivelse av fargeleggingsboka «Fargeglede i Stavern». – Boka er vår andre utgivelse og «Fargeglede i Stavern» er gitt ut i anledning av at det i år er 150 år siden fyret på Svenner ble tent for første gang, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Boka «Fargeglede i Stavern» er gitt ut av Norsk Fyrforening i anledning Svenner Fyrs 150 års jubileum. Forfatterne, Henriette Marie Skjæveland og Linn Marita Andreassen, presenterte den nye boka og boka «Fyrglede» som de to også står bak. Foto: Norsk Fyrforening

Festbordet var vakkert pyntet og det ble servert nydelig mat under middagen i naustet – et lysblink unna fyret som kneiser på toppen av «Fyrholmen». Den fredede fyrstasjonen har – motsetning til mange andre fyr – en lun havn som er svært populær blant båtfolket.

Fyrjubileet ble markert med et festmåltid i Nauset på Svenner. Foto: Norsk Fyrforening

Dersom man skulle ønske å oppleve hvordan det er å bo på et fyr, så kan man leie «Steinhuset» i inntil tre dager.  «Steinhuset» er utstyrt med 20 moderne og behagelige sengeplasser fordelt på fire soverom – over to etasjer. Maten må man medbringe selv – men det er gode kokemuligheter for herlige måltider.

Foregangs eksempel

– Det er imponerende hva dere frivillige har fått til på Svenner. Uten den innsats som drivergruppa hvert år gjør på dugnad for at fyrstasjonen er formidabel. Her er alt gjennomtenkt og tilrettelagt for nye bruk av fyret. Dere er et foregangs eksempel for andre venneforeninger som ivaretar vår mange fyr på vegne av Staten, sa styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i sin tale under festmiddagen.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland og leder av drivergruppa på Svenner, Espen Bergan, under en omvisning i Svenner Fyrmuseum. Foto: Norsk Fyrforening

Sammen med daglig leder Henriette Marie Skjæveland, representerte han Norsk Fyrforening under jubileumsmarkeringen i helgen.

Mer enn 20 år

Kystlagene Fredriksvern og Gokstad har drevet Svenner fyr i mer enn 20 år. Foreningene har leiekontrakt med Kystverket og virksomheten er organisert gjennom en egen driver gruppe for Svenner fyr.

Det er folksomt på Svenner fyr om sommeren. Arkivfoto: Norsk Fyrforening

– Det ligger mange tusen av dugnadstimer fra utallige ivrige, fyrfrelste, frivillige medlemmer fra kystlagene, som gjør at Svenner fyr fremstår i særdeles god stand. Fyrstasjonen er et populært overnattingssted der man får med seg fyrhistorie og kystkultur på kjøpet. Svenner er for mange det populære «øyhotellet» i havgapet, sier Gjeruldsen

Fergetilbud

Drivergruppa ved Svenner fyr organiserer ikke transport til og fra fyret, men i sommerferien er det satt opp ferge som går mellom Stavern og Svenner daglig.

I sommer er det flere daglige fergeavganger til Svenner fyr. Arkivfoto: Norsk Fyrforening

 – Det er flott at fylkeskommunen i Vestfold har gitt økonomisk støtte til fergedrift til fyrene Fulehuk, Færder og Svenner. Vi håper flere fylkeskommuner ser til Vestfold og i fremtiden vil gi økonomisk støtte til båttransport mellom fastlandet og fyrstasjonene, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Fyrhager og museum

I kjelleren på assistentboligen har drivergruppa laget et lite Fyrmuseum med gjenstander og fotografier fra 150 års drift ved fyrstasjonen.

Den gamle tåkeluren er blant de mange gjenstandene som man kan studere når man vandrer rundt i lokalene. Foto: Norsk Fyrforening

– Museet er viktig for at alle som besøker Svenner skal få en forståelse og et innblikk i den lokale fyrhistorien og kystkulturen. Dette gjelder også de små fyrhagene som de frivillige har gjenskapt med urter, grønnsaker og vekster som ble dyrket her ute. Dette viser at selv under svært karrige kår – så var det mulig for familiene som bodde på Svenner å dyrke grøde til maten, legger Skjæveland til.

Karrige kår – men menneskene som bodde på fyrene fant små plasser der de kunne anlegge fyrhafer for dyrking av grønnsaker og rotfrukt. Drivergruppa holder fyrhagene på Svenner flott i hevd. Foto: Norsk Fyrforening

Symbolsk

– Det lå noe symbolsk over at dårlig vær satt en stopper for den store jubileumsmarkeringen. Etter det jeg kjenner til, så var det også lagt opp til en stor markering da fyret skulle tennes for første gang 22. oktober 1874 – men en orkan hindret alle i å komme seg fra Larvik og Stavern og ut til fyrstasjonen. Uværet var så kraftig at seilskuter som lå på havna i Larvik  gikk ned. Jeg lurer på hva de som fikk ansvaret for å tenne lyset tenkte den gangen, sier Henriette Marie Skjæveland.

Det brygget seg opp til orkan da Svenner fyr skulle tennes for første gang i 1874. Foto: Norsk Fyrforening

Først da Kong Oscar II hadde signert på den kongelige resolusjonen om at det skulle reises et fyr på Svenør – som var datidens betegnelse på Svenner – kunne man starte byggingen. Svenner var allerede etablert som los-stasjon, men manglet fyrlys. Noe som var et sterkt ønske fra loser og sjømannsforeningene i distriktet. Før Svenner ble tent, var det ikke fyrlys på strekningen mellom Færder fyr og Stavernsodden fyr. Vippefyret på Stavernsodden ble tent rundt 1750 og erstattet av dagens fyrstasjon i 1855.

Det første fyret på Svenner – med lyktehus fra et av de tre fyrtårnene som sto på Lista fyr. Steinhuset og havna er lett gjenkjennelig. Foto: Svenner fyrmuseum

Ved siden av Svenner fyr, ble det i 1874 etablert fyrstasjoner på Dyna i indre Oslofjord, Strømtangen og Stavseng ved Kragerø, og Ulla ved Haram på Sunnmøre.

Fyrgjenbruk

Fyret på Svenner ble bygget av «gjenbruksmaterialer», Fyrlykta med lykte hus kom fra Lista fyr – der man hadde revet to av tre steintårn. Straffanger fra Akershus festning i Oslo ble satt til å oppføre en bolig for fyr-mesteren og hans assistent-familie «Steinhuset». Straffangene hadde tidligere vært og bygget Torbjørnskjær fyr.

Steinhuset er bygget av straffanger fra Akershus Festning i Oslo. Foto: Norsk Fyrforening

Det viste seg raskt at fyret ikke fungerte optimalt – så det besluttet å reise et 18,7 meter høyt støpejernstårn som ble tent i 1900. Tårnet er plassert på en høy klippe noe gjør at lyshøyden er  40,3 meter over havflaten med en lysvidde på 17,8 nautiske mil.

Lyset fra Svenner fyr kan ses på en avstand av 17,8 nautiske mil. Foto: Norsk Fyrforening