Torungen diafon 2013
Diafonen (tåkeluren) på Store Torungen fyr har vært taus i mange år.

Tåkeluren på Lindesnes fyr er vekket fra sin lange dvale. Nå skal den velkjente «rautingen» fra fyret på sydspissen av landet  kunne høres hver søndag.

-Tåkeluren på Lindesnes er den eneste som er i operativ drift. Det er gledelig at den er startet opp igjen etter to og et halvt års fravær. Det går frem av Kystverkets forvaltningsplan at etaten ønsker å ha et operativt anlegg i Norge. Det er positivt at Kystverket har brukt ressurser på å sette tåkeluren på Lindesnes i stand, men vi håper at det vil la seg gjøre å sette i stand flere nedlagte tåkelurer, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Hun viser til at det flere steder i landet er et engasjement for å få satt tåkelurene i drift på nytt.

Tåkeluren på Lindesnes fyr skal etter planen gi lyd fra seg hver søndag klokken 12.  Tåkeluren ble lagt ned som navigasjonshjelpemiddel i 1980-tallet. Etter den tid er det mange som har savnet «rautingen» fra nærliggende fyr når havtåke har lagt seg tykt langs kysten. Arendal er et av de stedene der det jobbes for å få reetablert tåkeluren på Store Torungen fyr.

Fyrforvalter Knut Mørland i Torungens Venner har flere år arbeidet for å få tåkeluren tilbake. De har blant annet fått plassert fem store kopier av Store Torungen rundt i Arendal, og er gang det blir født et barn på sykehuset i byen så uler tåkeluren fra disse fyrene.

-Knut Mørland har gjort en god jobb med å sette fokus på tåkeluren. Vi er mange her lokalt som savner tåkeluren både på Lyngør fyr og Store Torungen. I år markerer Arendal sitt 300 års jubileum som by, og da hadde det vært flott om Kystverkets gave til byen og alle som bor her reaktiverte tåkeluren på Store Torungen, sier styreleder Sven Gjeruldsen i Møkkalassets Venner.

Ytre Møkkalasset fyr utenfor Tvedestrand har ikke hatt egen tåkelur, men fyret ligger slik til at man kunne høre både tåkeluren på Lyngør og Store Torungen.

Styremedlem André Schau i Norsk Fyrforening forteller at det i tillegg til tåkeluren på Store Torungen jobbes med å få reaktivert tåkelurene på Ryvingen, Lista og Obrestad. – Tåkeluren på Lista mangler mer teknisk interiør enn de andre. På fyrene Færder, Langøytangen, Lyngør Homborsund og Oksøy er også anleggene intakt. Når det gjelder Jomfruland fyr og Torbjørnskjær fyr så mangler en del av det tekniske på tåkelurene, sier Schau.

Tåkeluren på Svenner fyr utenfor Stavern er helt fjernet. Når det gjelder tåkelurene utenfor region Sørøst så er de intakte på Eigerøy fyr, Agdenes fyr og Tranøy fyr. – Tåkeluren på tungenes er også inntakt og kjøres jevnlig i regi av Kystverkmusea.  Det er bare tåkeluren på Lindesnes som sertifisert i dag, sier André Schau. Han legger til at av seks tåkeklokker på Sør- og Østlandet så er fem av seks tåkeklokker intakte.

Trykk på lenken og hør Lyden av tåkeluren

https://www.facebook.com/watch/?v=1576280372646098