Skalmen fyr
Skalmen fyr ligger i Smøla Kommune, og det er nå besluttet at fyrstasjonene skal rives.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

Vi har fått en hyggelig situasjonrapport om Skalmen fyr fra Nils Arve Lie, som har inngått leieavtale med Kystverket om vedlikehold av fyret. Han ser for seg på sikt at det stiftes en venneforening, men foreløpig er det han og kona Margareth som har tatt ansvar for vedlikeholdet:

Skalmen fyrstasjon ble avbemannet i september i 2002. Det har derfor vært 13 år uten vesentlig tilsyn på en særdeles tøff beliggenhet. Lenger vest kommer en ikke på Nordmøre, det er Island neste, med en uvirkelig fallgard utenfor. 
 
Min henvendelse til Kystverket var av ren fyrhistorisk og personlig interesse. Skalmen fyrstasjon har hatt stor betydning for fiskere generelt og spesielt for folket på vestsiden av Smøla. Fyret har gjennom tidene skapt trygghet for hjemmefiskerne i et av kystens aller farligste farvann. På den tiden fyret var tent og bemannet, følte man at det var noen som passet på og fulgte med hvis noe skulle hende.
 
Med dette som bakteppe ønsket jeg å bidra til at Skalmen fyrstasjon igjen skal fremstå som et godt vedlikeholdt byggverk i orginal og god stand. Skalmen har en rik historie, som det bør være verdt å ta vare på. Mange kjenner historien rundt den første fyrmester Anton Lund (1906-1912) som var styrmann på Amundsens Gjøa gjennom nordvest- passasjen, og som fikk en av Roald Amundsens sledehunder, kaldt Gjøa. Fotavtrykkene av Gjøa sees ennå i sementen utenfor fyret.
 
Skalmen ligger svært vanskelig til, og ilandstigning er vanskelig. Vi returnerer mange ganger med uforettet sak på grunn av høy sjø, drag og strøm.
 
Vi har en leieavtale med Kystverket, og i dette første året er oppgaven å få fyret ryddet, rengjort og vasket slik at vi i løpet av kommende år kan få bygget dette opp til hva det engang var. På sikt ønsker jeg å arbeide for å få stiftet en lokal fyrhistorisk forening hvor vi kan bli flere å dele på vedlikeholdsoppgavene. Fyrturisme er vanskelig på grunn av ilandstigningsproblemene. Til nå er det jeg og min kone som har avtalen med Kystverket og som så langt har gjort jobben.
 
Med vennlig hilsen

Nils Arve Lie