Billedtekst: Kvassheim fyr er et av fyrene på Jæren som danner en fin ramme rundt landsmøtet til Norsk Fyrforening. Styreleder Henriette Marie Skjæveland forteller at landsmøtet blir det største i foreningens historie. Foto: Norsk Fyrforening.

Alt ligger til rette for tidenes største landsmøte når mer en 70 landsmøtedelegater setter hverandre i stevne på Jæren helgen 17. til 19. mars.

-Oppslutningen om årets landsmøte er etter alt å dømme den største i Norsk Fyrforenings mer enn 25 år lange historie. Dette viser hvilket engasjement det er over hele landet for å skape liv på fyrene langs norskekysten, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland.

Allerede under vår store jubileumsmarkering i Stavern i fjor sommer, merket vi en økende interesse for det viktige arbeidet som gjøres av de mange frivillige venneforeninger og lokale kystlag som har leieavtaler med Kystverket om driften av fyr.

-Det er styrets håp at landsmøtet og det fyrhistoriske seminaret på Jæren skal bidra til å skape ytterligere engasjement for ny bruk av fyrene. På Jæren vil fyrfolk få muligheten til å møte hverandre og utveksle erfaringer. Hver eneste dag legges det ned ufattelig mange dugnadstimer for å ta vare på fyrene vår. De frivilliges bidrag har reddet mange fyr fra det totale forfall. Jeg håper landsmøte helgen skal gi deltagerne inspirasjon til fortsatt innsats, slik at enda flere kan få ta del i den unike opplevelsen det er å besøke og bo på et fyr, fortsetter Skjæveland.

Obrestad fyr

Opprinnelig skulle landsmøtet og fyrhistorisk seminar har funnet sted på Obrestad fyr, men på grunn av den store oppslutningen om landsmøte helgen så har man vært nødt til å flytte arrangementet til større lokaler på Sola Strand Hotel.

– For ikke å skuffe alle som hadde gledet seg til å komme til Obrestad fyr, så har vi lagt opp til en utflukt dit mellom landsmøte og fyrhistorisk seminar på lørdag. Obrestad fyr fyller 150 år i år, og dette ønsker vi å markere, sier Henriette Marie Skjæveland.

Seminar

Fyrhistorisk seminar arrangeres i nært samarbeid med Kystverkmusea. Det blir en rekke interessant foredrag med gode foredragsholdere. -Jeg vil tro mange vil ha stor glede av å få høre nærmere om den spennende maritime historien som Jæren har å by på. Fredag kveld vil de lokale fyrene Flatholmen, Tungenes, Feistein, Obrestad og Kvassheim presentere seg for landsmøtedeltagerne. Landsmøtehelgen avsluttes med tur til Feistein fyr. Det blir en flott avrunding av helgen, avslutter Henriette Marie Skjæveland.