Skomvær fyrstasjon. Foto: Terje Abrahamsen, Kystverket, 2020.

Fyrene nordpå får juling av vær og vind, men det siste tiåret har Kystverket tatt et løft for å bevare dem. Nøkkelen er ofte å sørge for «folk i husan». Det har lykkes på Skomvær fyr, og Træna kan stå for tur.

Kystverket eier 18 fyrstasjoner i Nordland, og ti av dem er fredet. Flere ligger langt til havs og har ikke blitt tatt i bruk til nye formål etter at de ble avbemannet. Lenge ble enkelte omtalt som «spøkelseshus», men nå er situasjonen en helt annen.
– I Nordland har Kystverket brukt store ressurser på operative fyr, for eksempel Skomvær. Fyrstasjonen ble restaurert i 2009-2011, men senest i fjor ble fyrboligen og uthuset pusset opp utvendig, sier André Schau, styremedlem i NFHF.

Lyktehuset øverst i tårnet på Skomvær. Foto: Arild Fredriksen, Kystverket.

Kunstnerkollektivet Røst AiR sørger for aktivitet på Skomvær fyr. Kunstnere fra inn- og utland får bo og jobbe der, og det arrangeres åpne workshops. Turister er velkomne på omvisninger.

Fyr-tilbud på Træna?

– Træna er det siste av fyrene i Nordland som har stått til forfall, men som nå blir restaurert, sier André Schau.

Træna fyrstasjon renoveres. Foto: Terje Abrahamsen, Kystverket, 2020.

Kystverket startet arbeidet på Træna høsten 2020, og det sluttføres i sommer. Målet er ikke bare å sette fyret i stand, men at det skal gjøres tilgjengelig for allmennheten.

– Vi gleder oss til å se hvilke muligheter som åpner seg for fyret, sier Moa Björnson, utviklingssjef i Træna kommune.
– Kulturhistorisk og arkitektonisk er det en av de mest spennende bygningene vi har på øya. Og for en beliggenhet! Det er stor lokal interesse for hvordan fyrstasjonen skal tas i bruk. Vi er åpne for å støtte opp om ideer fra frivilligheten eller private aktører, avslutter hun.

Les om alle fyrstasjoner i Nordland