Kystveketl
Gjennom spørreundersøkelsen håper en å få inn nyttige tips fra dem som ferdes langs kysten.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fiskere og båtfolk ellers blir oppfordret til å gi tilbakemelding til Kystverket og BarentsWatch om dagens bølgevarsel, som ble innført i 2017.

Gjennom å delta i en kort spørreundersøkelse kan publikum gi nyttige innspill om bølge- og strømvarslingstjenesten.

– For å utvikle et bedre bølge- og strømvarsel langs hele kysten trenger vi innspill fra brukere, skriver Kystverket på sine nettsider. Spørreundersøkelsen inneholder ti spørsmål og tar ca. tre minutter.

Ta brukerundersøkelsen her

̶  Vi ønsker innspill fra sjøfarende, enten de er yrkesaktive eller fritidsbåtbrukere, om hvordan de opplever tjenesten i dag og hva de mener kan bli bedre. Tilbakemeldinger vil hjelpe oss med kvalitetssikring av arbeidet og gi oss en pekepinn på områder som bør prioriteres de neste årene, sier senioringeniør John Morten Klingsheim i Kystverket.

Siden mai 2017 har bølge- og strømvarslingstjenesten dekket farleder på hele norskekysten. Informasjonen som tjenesten gir skal gjøre det lettere og tryggere for sjøfarende å navigere i kystområder. Bølge- og strømvarslingstjenesten for norskekysten er stadig under utvikling for å gi best mulig varsel, sier Kystverket.

Bølgevarsel kan brukes på PC, nettbrett eller mobil