Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Foto: Eli Ellingsve

Vandreutstillingen ”Fra varde til VTS” er åpnet på Tungenes fyr i Rogaland. Ved hjelp av tekst og bilder viser utstillingen hvordan sjøveien har blitt sikret fra mellomalderen og frem til i dag.

Som et av de fire Kystverkmusea, skal Tungenes fyr bidra til å dokumentere, bevare, forske på og formidle to av Kystverkets maritime tjenester, lostjenesten og trafikksentraltjenesten. Utstillingen ble åpnet av regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest og vil være åpen hver dag i sommer og har barn og ungdom som hovedmålgrupper.

Historiker og avdelingsleder ved Tungenes fyrmuseum, Eirik Gurandsrud, har de siste to årene forsket på historien til tjenestene og forteller at arbeidet ikke har vært uten utfordringer. 
– Trafikksentralhistorien og den nyere loshistorien er lite dokumentert. Jeg har vært med på losoppdrag og besøkt flere trafikksentraler for å få et innblikk i arbeidet de gjør, og har intervjuet og pratet med mange kunnskapsrike mennesker som jobber i disse yrkene, sier Gurandsrud, ifølge Kystverket.no
Gurandsrud planlegger etableringen av et nytt maritimt vitensenter som skal etableres like ved Tungenes fyr. Senteret skal først og fremst sikte seg mot barn og ungdom med utgangspunkt i temaene navigasjon, los og trafikkovervåking.