alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter dugnad, med vask og vedsjau, er Saltholmen fyr utenfor Lillesand (Aust-Agder) klar for vårsesongen. En tidligere dugnad måtte avlyses på grunn av isforholdene (som også rammet fyrlivet på Store Torungen lenger øst).

I vår- og høstsesongen kan man leie seg inn på fyret på helg- og ukebasis, mens utleie om sommeren skjer etter turisthytteprinsippet (selvbetjent hytte med vertskap). Priser og utleieskjema finnes på fyrets nettsider (www.saltholmen.no).

 Fyrstasjonen på Saltholmen i Store Sandsgabet ble opprettet som innseilingsfyr i 1882. Fyret ble nedlagt i 1952, og erstattet av ei fyrlykt. De fredete bygningene eies i dag av Lillesand Seilforening, mens Staten v Kystverket er grunneier. Det arbeides for å få etablert fyret som en egen stiftelse.