Det er med stor entusiasme at NFHF inviterer til Verdens fyrdag på Alnes fyr og opplevelsessenter 18. august, i samarbeid med stiftelsen for fyret og opplevelsessenteret og fyrvennene der.

Samtidig håper vi at fyrforeninger rundt om i Norge benytter denne muligheten til å samles på fyrene, midt i den beste delen av året da tilgjengeligheten er best på utpostene. 

På Alnes fyr, som ligger like ved Ålesund, vil Arne Tunheim holde foredrag om fyrene og kystkulturen. Han er selv en viktig kulturpersonlighet på Sunnmøre, og for et par år siden ble han derfor tildelt Fylkeskulturprisen for sin innsats på kulturfeltet. Denne dagen vil han også dele kystviser med dem som tar turen til Godøya.

Arne Tunheim i sitt rette element, på sjøen. Foto: Fiskeribladet

Eva og Inge

De utrettelige forkjemperne for bevaringen av Alnes fyr, Eva Pennina Alnes og Inge Westad, blir også med på markeringen og vil fortelle om fyrengasjementet sitt og hvordan de gikk fram sammen med fyrvenner og andre for å komme dit en er i dag.

Sunnmøre Museum/Dalsfjord fyrmuseum er representert ved avdelingsleder Frode Pilskog, som vil ta oss med en tur utenfor Norges grenser for å se nærmere på noen andre av verdens fyr. Landsstyret i Norsk Fyrhistorisk Forening kommer også til å være tilstede på Alnes.

Heidi Eikremsvik