Feistein fyr Foto: Klepp kommune
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Feistein fyr trenger vertskap til å ta i mot gjester i sommersesongen: 1. juni til 30. august

Fyret ønsker å tilby både overnattinger og dagsturer. Til dette trengs noen som er gjestfrie, interessert i å formidle historie knyttet til fyret, og som kan ta i et tak når det gjelder drift og vedlikehold.

Er dette noe for deg?

Kommunen skriver i sin utlysning at de er åpne for å diskutere ulike former for ansettelsesforhold og publikumstilbud

Feistein fyr ligger 2 km vest for Sele havn på Jæren. Selv om fyret ikke ligger langt fra land gjør åpent hav og dårlige landingsforhold det vanskelig å komme i land ved visse vindretninger. På holmen finnes det et fyrtårn, maskinhus, uthus, naust og bolig. Klepp kommune har leid fyret av Kystverket Vest siden 2000, og har arkkurat signert en ny leieavtale.

Ta kontakt så snart som mulig med Klepp kommune, v/Hege Skotheim, 51 42 98 66, hege.skotheim@klepp.kommune.no, innen 25. februar 2011.