Morlid og Schau
André Schau (t.h.) og Knut Mørland mener at ved å sette i stand tåkeluren på Torungen fyrstasjon vil dette styrke fyrets autensitet som kulurminne. Klikk for større bilde.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Fyrentusiastene André Schau og Knut Mørland er gått i bresjen sammen med Torungens Venner for å få lyd igjen i diafonen på Torungen fyrstasjon ved Arendal.

Venneforeningen fikk imidlertid nei da de i 2012 sendte søknad til Kystverket om å få sette i gang forberedende arbeid for å gjøre dette mulig. Med bakgrunn i Stortingets føringer for bevaring av kystkulturen, er de forundret over å få nei.

I Stortingsproposisjon av 14. september 2012 for området fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning legges det nemlig vekt på «vern gjennom bruk» som en viktig målsetning for Kystverkets arbeid med kystkultur. Sitat: «Kystverket bygger på lange historiske tradisjoner i forvaltningen av kysten. Kystkulturen skal forvaltes og formidles etter prinsippene om vern gjennom bruk, kulturbasert næringsutvikling og verdiskaping gjennom stedsutvikling. Kystverket samarbeider med Kystverkmusea for å ta vare på, utvikle og formidle etatens historie. I dette arbeidet samarbeider Kystverket med både offentlige og private aktører, på regionalt og lokalt, internasjonalt og nasjonalt nivå.»

Nettopp med henvisning til ”vern gjennom bruk” ser de med undring på at Kystverket sier nei til demonstrasjon av et så viktig navigasjonshjelpemiddel som diafonen har vært. Dette handler om å vise nåværende og kommende generasjoner fyrvesenets viktighet gjennom Norges lange fartstid med sjøfart og fiske.

Ildsjelene som ønsker å sette i stand diafonen (tåkeluren) på Torungen fyrstasjon har hatt kontakt med Kystverkmusea v/ museumsdirektør Jo van der Eynden. Resultatet ble at fyrmester Rolf Dybvik fra Lindesnes fyr kom på besøk på fyret og gikk gjennom prosedyren. Han uttalte at det var lite som skulle til for å få tåkeluren i stand.Torungens Venner har dessuten vært i kontakt med flere firmaer som har god kompetanse på de deler som må sjekkes før oppstart. Dette vil være kostnadsfritt for Torungens Venner og Kystverket. Lokalbefolkningen har et sterkt ønske om å høre tåkeluren igjen, hevder forkjemperne.

Torungens Venner har også vært i kontakt med et lokalt tv-produksjonsfirma (Media Service) som har sagt seg villig til å filme istandsettingen av tåkeluren på Torungen, samt en detaljert navngiving på alle elementer som er i anlegget. Dette til bruk for kommende generasjoner i Kystverket og Kystverkmusea. For øvrig fyller Torungen fyrstasjons jerntårn 100 år i 2014.

Torungen diafon 2013

Diafonen (tåkeluren) på Store Torungen fyr har vært taus i mange år.