Fyrvertskapet, Berit Eide Johnsen og Åsne Svendsen, ønsker nye gjester velkommen til Saltholmen fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Saltholmens Venner ønsker å etablere utstilling ute på fyret ved innseilingen til Lillesand.

– Vi har lenge hatt et ønske om å etablere en liten historisk utstilling om Saltholmen fyrs historie, forteller styremedlem Hans Christian Garmann Johnsen.

Venneforeningen har allerede funnet et rom inne i fyret som vil passe til planene. Før dette kan realiseres, må venneforeningen finne gjenstander og lage plansjer som kan fortelle historien til fyret som ble tent for første gang 11. november 1882. I nesten 70 år var fyret bemannet, men i 1952 ble det slukket og lyset flyttet til en fyrlykt rett utenfor lyktehuset.

Hans Christian Garman Johnsen håper Kystverket vil låne ut den originale linsa til en historisk utstilling på Saltholmen Fyr. Foto: Norsk Fyrforening

– Juvelen i den planlagte historiske utstillingen håper vi skal bli originallinsa som sto i fyret til det ble slukket. Vi vil ta kontakt med Kystverket for å spørre om vi kan få stille ut linsa som var av 4. orden, og har godt håp om at Kystverket og Kystverkmusea vil stille seg positive til dette. Den andre fyrlykta ble lagt ned for et par år siden, og den linsa har vi fått låne. Det hadde vært flott å kunne vise begge linsene for å kunne fortelle om den historiske utviklingen på Saltholmen. Linsene vil bli hovedattraksjonen, men vi ønsker i tillegg å stille ut originale gjenstander og fotografier fra den tiden da det var fyrvoktere her ute, sier en entusiastisk Johnsen.

Han forteller videre at man hver vår og høst har skoleklasser på fyret.

Berit Eide Johnsen viser rommet der man ønsker å lage en historisk utstilling. Foto: Norsk Fyrforening

– Her lærer elevene om Saltholmen og betydningen av kystkulturen i Lillesand, Vestre Moland og Høvåg. Utstillingen vil inngå som en del av undervisningsopplegget, og vil bidra til å visualisere kystkulturminnene i hele distriktet for kommende generasjoner, fortsetter Hans Christian Garmann Johnsen. Han kan ikke si når den historiske utstillingen vil være klar, men sier venneforeningen vil ta kontakt med Kystverket i løpet av høsten.

Hektisk sommer

Denne sommeren er det 20 år siden Saltholmen fyr ble åpnet for overnatting og dagsbesøk. Fyrvertskap og styremedlemmer, Berit Eide Johnsen og Åsne Svendsen, forteller om godt besøk denne sommeren. En kunstutstilling, i år i samarbeid med Lillesand kunstforening, bidrar til å trekke folk ut til fyret.

Åsne Svendsen og Berit Eide Johnsen er fornøyd med antall overnattingsgjester som har bodd på Saltholmen i sommer. Foto: Norsk Fyrforening

– De fleste som besøker oss, kommer på dagsbesøk. Det er gjerne folk fra Lillesands-distriktet, men også sommergjester og andre som kommer langveisfra, sier Berit Eide Johnsen.

Fyret og holmen er et yndet utfartssted på «smeigedaer», og i juli og litt ut i august går det en skyssbåt, «Badebåden», hver time fra byen og ut til fyret. Det gjør Saltholmen tilgjengelig også for de som ikke disponerer egen båt.

Fyret på den lille øya Saltholmen består av bryggeanlegg, sjøbu, uthus og hovedhus. På loftet i hovedhuset er det et seks personers rom og et 3-4 personers rom. I tillegg har man fem senger på gangen. I hovedetasjen er et stort soverom innenfor kjøkkenet som vertskapet disponerer i sommersesongen. Vår og høst leies fyret ut på døgn-, helge- og ukebasis, og det er god overnattingsplass til 15-20 personer. På veggen ved uthuset er det tilgang til ferskvann fra det kommunale anlegget, men fyret har ikke strøm.

Kjøkkenet har komfyr, ovn og kjøleskap som går på gass. Ved brygga ligger båthus med bord og spiseplasser samt utegrill.

Saltholmen fyr ved innseilingen til Lillesand. Foto: Norsk Fyrforening

-Jeg vil legge til at vi har gode bade- og fiskemuligheter her på Saltholmen. Fyret er et fredet kulturminne. Det drives på frivillig basis og i beste dugnadsånd, sier Åsne Svendsen.