Ytterøyane fyrstasjon. Foto: Per Roger Lauritzen.

Den storslåtte fyrstasjonen har lenge stått til forfall. Nå tar Kystverket grep og setter inn ressurser. Det åpner muligheter for fantastiske fyr- og naturopplevelser!

Stor interesse

Det er utlyst anbundskonkurranse om renoveringen, hvor lyktehuset og den store fyrboligen skal settes i stand. Arbeidet skal gjennomføres i 2021, og deretter vil det ligge godt til rette for at fyrstasjonen endelig kan bli tilgjengelig for allmennheten.

Norsk Fyrhistorisk Forening har opp gjennom årene fått henvendelser fra interessenter som har ønsket info. I Kinn kommune satses det på reiseliv langs kysten, og fyret er attraktivt for foreninger og offentlige eller private aktører. Firdaposten meldte i går om at ordfører Ola Teigen ser muligheter: «No har vi sett i gong ein dialog på korleis vi kan rigge oss slik at vi kan bruke det trass i at det er eit fuglereservat. «

Ytterøyane er et markert kyst- og innseilingsfyr fra 1881. Foto: Roger Bareksten

Ytterst i havgapet

Den fredede fyrstasjonen vil garantert friste fyrentusiaster til besøk. Støpejernstårnet på hele 31 meter og den imponerende 1. ordens fyrlinsa har tålt to verdenskriger, tross dramatiske hendelser. Ytterøyane ligger vest for Florø, i havørnens rike, og innbyr til store naturopplevelser.

Les om Ytterøyane fyrstasjon

Ytterøyane fyrstasjon ligger i Kinn kommune, som har flest fyr i landet.