Viser alle nyheter i arkivet

Lys i gamle fyr

I dag retter Fortidsminneforeningen fokus mot 200 000 bygg som står tomme. Hvor mange fyrstasjoner står ubrukt og forfaller?