Barøya fyrstasjon. Foto: Gunnars Fiskelykke.

I dag retter Fortidsminneforeningen fokus mot 200 000 bygg som står tomme. Hvor mange fyrstasjoner står ubrukt og forfaller?

Bevaring og ny bruk av ødehus er tema for den årlige kampanjen «Lys i gamle hus». I hele landet tennes det lys i eller utenfor ubrukte bygninger, eller skal vi kalle dem ubrukte muligheter? Det er bedre for miljøet å bevare og ta i bruk eksisterende bygg enn å bygge nye. Og restaurering av eldre hus bidrar til stedsutvikling med rotfeste i tradisjoner og lokal identitet.

Fyr skaper verdier

Barøya fyr i Nordland sto lenge tomt, men de siste årene har Gunnars Fiskelykke tilrettelagt bygningene og tatt imot gjester. Gunnar Lie Eide tilbyr omvisninger med et innblikk i fyrhistorien, og dagens fiskefangst tilberedes i naustet eller fyrboligen, hvor det også er mulig å overnatte.

Langs norskekysten har det vært 226 fyrstasjoner og 163 av dem finnes fortsatt. De fleste er, som Barøya, tatt i bruk til gode formål, men det finnes fortsatt et knippe ubrukte muligheter. Hvilke tomme fyrbygninger ville du tent lys i? Del kommentarer og bilder i Facebook-innlegget vårt.

Les om alle norske fyr