Viser alle nyheter i arkivet

Stor interesse for fyrsaken på Stortinget

En rekke stortingsrepresentanter hadde spørsmål om norske fyr og vedlikeholdsetterslepet under Transport- og kommunikasjonskomiteens åpne høringer i forbindelse med behandlingen… Les mer »