Viser alle nyheter i arkivet

fyrseddel

Søk om momskompensasjon

Medlemsfyr som drives av frivilligheten, kan søke om å få igjen moms de betalte i 2019. Husk fristen 15. august!

Inntektstap for besøksfyr

Mars-april er sesongstart ved mange fyrstasjoner. Nå er de korona-stengt og går usikre tider i møte.