Hestskjær fyr i storm. Foto: Marianne Johnsen.

Mars-april er sesongstart ved mange fyrstasjoner. Nå er de korona-stengt og går usikre tider i møte.

Mange av våre medlemsfyr vil gå glipp av inntekter fra arrangementer, utleie av lokaler og fyrbesøk med og uten overnatting. I en slik situasjon kan enkelte av medlemsfyrene ha nytte av de økonomiske støttetiltakene for næringslivet, hovedsakelig i form av ordninger for arbeidsgivere og arbeidstakere. Mange fyrstasjoner drives utelukkende på frivillig grunnlag, og det er uavklart om det kommer ordninger som kan avhjelpe deres inntektstap.

Krisepakke?

Regjeringen har meldt om en kompensasjonsordning for kulturlivet, idretten og frivilligheten, som medlemsfyr kanskje vil kunne søke om midler fra. Ordningen er i første omgang tiltenkt støtte til avlyste arrangementer i perioden fra 5. mars og ut april. Det gjenstår å se hvilke avgrensninger som blir gjeldende, og om inntektstap knyttet til overnatting/utleie kan omfattes av ordningen. Signalene som er gitt, tilsier at arrangør/ansvarlig må søke selv for hvert enkelt arrangement/tiltak. Det vil antagelig ikke bli mulig å søke samlet på vegne av medlemsfyrene våre. Det som uansett er sikkert, er at millionene skal fordeles på mange aktører og ikke vil kunne dekke alles fulle tap.

Frivilligheten står samlet

NFHF samarbeider med Kulturvernforbundet og andre organisasjoner om dialog med myndighetene. Vi følger nøye med på om det kommer støtteordninger som fyrene kan omfattes av, både for å kompensere for inntektstap og som tilskudd til generell drift i en vanskelig tid. Vi vil holde medlemmene våre oppdatert om aktuelle ordninger.

På fyrstasjonene er vi vant til tøft vær, og nå gjelder det å stå av denne «stormen» så godt vi kan.

Oslo, 23.03.2020

Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening