Vingleia fyrstasjon ligger på Vestre Skarvflesa, som er nord for Frøya. Foto: May Kristin Slettun.

Vingleia var en vanskelig innseiling til fiskeværet Mausund. Tidlig på 1900-tallet hadde fiskerne to ønsker: telefon og fyr. Besøksfyret fra 1921 er fortsatt viktig for lokalsamfunnet i havgapet nord for Frøya.

Vingleia fyr ble opprettet i 1921 og var familiestasjon for én fyrvokter med husstand frem til det ble tørnstasjon i slutten av 1950-årene. Etter at fyret ble avbemannet i 1985, inngikk den lokale velforeningen leieavtale med Kystverket. I 2017 tok Trøndelags Kysthistoriske Museum over driften. Den vitale hundreåringen er et populært besøksfyr.

I dag er det en fotocelle som styrer tenning og slukking av lyset på Vingleia fyrstasjon, ikke en fyrvokter. Foto: May Kristin Slettun.

Tar vare på kystkulturen

I november 2021 ble Trøndelags Kysthistoriske Museum tildelt Kystkulturprisen for arbeidet med å ta vare på og formidle kystkultur og for aktiviteten som skapes lokalt på Mausund. Museet har samlinger med redskaper, bilder, båter og motorer. De sørger for tidsavgrensede utstillinger og har åpent hver tirsdag med underholdning og foredrag. Det er under 200 innbyggere i Mausund, og gode møteplasser er viktig.

Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag, overrakte Kystkulturprisen 2021 til Arnstein Antonsen fra Trøndelags Kysthistoriske Museum. Foto: Jan-Erik Indregård for Norges Fiskarlag.

«Vi har lav terskel for å komme inn», forteller Arnstein Antonsen fra museet.
-Vi konsentrerer oss om å formidle historien sammen med den eldre generasjonen og skoleklasser. Vi lærer, og vi lærer bort. Utleien av Vingleia fyr fikk doblet omsetning fra 2019 til 2020, og der når vi også aldersgruppene mellom de eldste og de yngste.

-Vi startet det private museet med to tomme hender, og dem har vi fremdeles i dag, så prisbeløpet på 10 000 kr kommer godt med, påpeker Arnstein Antonsen.

Været sliter på kulturminnet

Vingleia fyr ble fredet i 2001, og tilrettelegging for publikum går hånd i hånd med bevaringsarbeid. Høsten 2018 var det hardt vær, og landgangen ble skadet. Takket være prosjektmidler fra Norsk Fyrhistorisk Forening og Sparebankstiftelsen DNB ble det etter hvert satt ut ny landgang og flytebrygge, som slepes til en mer skjermet plass hver vinter. 100-åringen Vingleia fyrstasjon tas godt vare på, noe mange setter pris på både lokalt og nasjonalt.

Les om Vingleia fyr eller se infofilm på kystreise.no.