Hestskjaer fyr kopi
Hestskjær fyrstasjon (Foto: Marianne Johnsen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Hagland C

Hagland Captain i Hustadvika (Foto: Marianne Johnsen)

IMG 8086 kopi

Viking Sky i Hustadvika (Foto: Marianne Johnsen)

Hestskjaer fyr befaring 1 of 1 30

Befaringen med Kystverket: Marit Uran Utheim, Bjørn Relling og Harald Trondstad (Foto: Marianne Johnsen)

I fyrets 140. år, har Hestskjærets venner endelig fått tilgang til fyret!

Tekst: Marianne Johnsen

Venneforeningen som ble stiftet i 2016, har de siste årene vært i dialog med Kystverket om ny bruk av fyret. Den 3. april 2019 fikk vi klarsignal om at vi får guide der ute i sommerhalvåret. Et etterlengtet svar, – og nå tar Hestskjær vennene fatt på litt rydding inne i fyret.

«Vi skal gjøre havets katedral skinnende, til dere kommer på besøk.»

Men først må formalitetene ordnes med Kystverket og forsikringsselskap mm. Vi ønsker å rette en honnør til Kystverkets Bjørn Relling og staben rundt ham. De har vært utrolig imøtekommende og informative til venneforeningens styre om hva som skjer ute på fyret «vårt».

Kystverkets folk er for oss viktige støttespillere, og vi setter utrolig pris på den uformelle og gode dialogen. Vi takker også for de fantastiske Fyrforvalter-samlingene de har annethvert år i vår region, som vi også har fått være med på til tross for at vi har vært en venneforening uten tilgang til fyret.

Men det har vi fått nå!

Nå håper vi kommunen og næringslivet i vår vakre kommune ser nytteverdien i dette, og blant annet å blir medlem hos oss. Vår ordfører Ingrid Ovidie Rangønes har hele tiden støttet oss, og har vært med på etablering av venneforeningen ute i havgapet. Her har hun skrevet om fyret i øyriket vårt:

Hverdagen i ly av lyset

Langs hele kysten vår ligger det fyr. De lyser opp skipsleia, slik at de som kommer sjøveien, kan ferdes trygt. Hestskjæret er et av dem. Jeg har vokst opp med dette fyret.
Hvitt og stolt har det stått der. Fem minutters biltur hjemmefra, eller som et skue i havgapet, dersom jeg rusler opp på haugen ovenfor huset mitt. I allslags vær, og i skiftende årstider. Nå er det automatisert, men tidligere hadde folk arbeidsplassen sin der. Nært land, men samtidig så langt hjemmefra. Og jeg undrer meg ofte over hvordan arbeidsdagen var der ute på Hestskjæret. Mon tro hva de tenkte på, når de så utover leia?

Denne leia, mild og fager i blankstilla, men frådende og arg når orkanen raser. Dette krevende havstykket, som gavmildt har gitt av sin overflod, men som også har visst å kreve sitt av menneskene som bor her. Tankene deres vandret nok vidt avsted, der de satt på fyret.

Fyrene er viktige for kysten vår

De gir kraft og mot til å fortsette, og varsler om at båten er på rett vei. Sørger for at alle kommer trygt frem. For en oppgave, for et ansvar som hviler på dem.
De sjøfarende sitt liv, ligger i deres hender. Her er det ikke rom for feil signaler. Alt må være finstilt og riktig.

Jeg ser nok en gang på Hestskjæret, og tenker på all historien som finnes der ute. Fra 1879 og frem til i dag. Flere mannsaldre, med sjøfartshistorie. Jeg snur meg en siste gang, og rusler ned fra haugen. I trygg forvissning om at fyret står der i morgen også. Og i dagene som kommer.
Vårt kjære, hvite landemerke.

Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører i Averøy

Hestskjær fyr ligger på den farefulle Hustadvika og leder skipstrafikken trygt videre med sine taktfaste blink Oc (2) WRG 8. Denne fyrstasjonen ble avbemannet i 1986 og har siden den tid blitt automatisert og nå sist i 2018 fikk lykta led-lys. I 2016 sluttførte Kystverket siste del av oppussingen utvendig av fyret. Nå kan fyret igjen sees på ca 11 nm av sjøfarende. Et viktig seilingsmerke.

Hustadvika var i verdensfokus ved «Viking Sky» og «Hagland Captain» sine havari en stormfull dag i mars. Derfor er fyra Kvitholmen, Hestskjæret, Stavneset og Grip fyr helt i nord, utrolig viktige fyr langs Hustadvika.

Til slutt:
ALLE 226 fyr, langs vår langstrakte kyst på 100 000 km er viktige. De må tas vare på!
Ifølge Per Roger Lauritzen, styremedlem i NFHF, er det i dag ca. 165 fyr som er bevart, 120 av de er dagsbesøksfyr, 80 fyr har overnattingsmuligheter og 20 har servering.

Marianne Johnsen er leder i Hestskjærets venner og styremedlem i NFHF

HER kan du lese mer om Hestskjær fyrstasjon