I samarbeid med Havmonsteruka og venneforeningene på Søndre Katland og Songvår har dykkerklubben denne uke ryddet i Farsunds skjærgård. Foto:

Mer enn 6000 uønskede gjenstander har dykkere fra Søgne dykkerklubb tatt opp fra havets bunn på Sørlandskysten. Det er det mest utrolige ting de iherdige dykkerne har funnet under sine mange dykk. I samarbeid med Havmonsteruka og venneforeningene på Søndre Katland og  Songvår har dykkerklubben denne uke ryddet i Farsunds skjærgård. Alle gjenstandene blitt tatt om bord i båter som frakter funnene til land.

-Det er en kjempebragd som dykkerne fra Søgne har utført, og de passerte 6000 gjenstander nå i helga. Det er et omfattende miljøvennlig arbeid som blir gjort på denne måten, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Hun har selv deltatt under helgas ryddeaksjon.

I flere av de gamle fiskeredskapene så kommer man over levende organismer som ikke kommer seg ut av ruser, teiner og gammelt garnbruk. – Dyr blir sittende i fangenskap i teinene. Dykkerne finner ofte teiner med magre dyr – og døde dyr som har blitt agn for nye fanger i teinene. Dette er en dugnad man virkelig føler er meningsfull med andre ord, understreker Norsk Fyrforenings daglige leder. 

Viktig bidrag

Ryddeprosjektet er et samarbeidprosjekt som gir inntekter til vedlikehold av fyrene Søndre Katland i Spind og Songvår i Søgne. – Dykkerne fra Søgne har kjørt deres båt bort til Farsunds skjærgård. De har også med en følgebåt, mens  Katland Fyrs venner stiller med mannskap og følgebåter under alle dykkene. Dette er et viktig samarbeid mellom de to fyrene som gir midler til vedlikehold både på Songvår og Søndre Katland, forteller daglig leder Skjæveland. 

Søgne dykkerklubb har tatt opp over 6000 gjenstgander.

Åtte år

Siden 2015 så har dykkerklubben i Søgne renset havet for søppel, plast og gjenstander. Gammelt fiskebruk, plast, bilbatterier, komfyrer, vaskemaskiner og kjøleskap er gjenstander som er blitt tatt opp.-Alt som blir funnet blir bragt til torvet i byen og stilt ut, slik at folk med egne øyne kan se hva som folk har dumpet i sjøen. Det er skremmende å se, sier Skjæveland.

Gammel fiskeredskap
Torvet i Farsund fylles opp med avfall fra havets bunn.

Hun forteller at det er et stort apparat som er i gang rundt disse dykkerne når de leter på havets bunn etter uønskede objekter. De fester ballonger som de fyller med luft og sender opp for å varsle om funn. Funnene blir plukket opp av følgebåter. – Vi er så heldige å ha med en stor båt fra Farsund Fortøyningsselskap som småbåtene kan lempe over i, og i tillegg har de kran om bord som kan heise opp om det er noe som er for tungt å hale med håndkraft. Motorbåtforeningen i byen deltar også. Legger hun til.

Gjenstander tas opp fra havbunnen.

Ungdommer

Havmonsteruka involverer ungdomsskolen i Farsund. Gjennom en hel uke rettes fokuset mot  forsøpling av havet. Mye av undervisningen flyttes ut i skjærgården for at elevene skal få se og føle på hvor stort problemet med søppel og plast i havet er. – På denne måten håer jeg at elevene blir bevisstgjort og forstår hvilken innvirkning forsøplingen har på det marinbiologiske livet i vår egen bakhage som Sørlandskysten er, sier Skjæveland.

Havmonster-prosjektet i Farsund er landskjent og de har mottatt stor støtte fra en rekke bidragsytere.