Karl Klungland i Søgne dykkerklubb overleverer skipsklokka til styremedlem Henriette Marie Skjæveland i i Venner av Søndre Katland fyr. Nå får skipsklokka et nytt hjem på fyret i Spind. Foto: Jan Kristoffersen

Etter 50 år på havets bunn ved Søndre Katland fyr, får skipsklokka fra M/S «Karmøy» et nytt hjem. Skipet forliste 9. januar 1957 ved Svartskjær i nærheten av fyret i Spind. I fjor ble skipsklokka hentet opp fra vraket på nær 90 meters dyp av dykkere fra Søgne dykkerklubb, som har gitt den i gave til Venner av Søndre Katland fyr.

-Vi er utrolig glade for denne gaven og nå skal skipsklokka få et nytt hjem på Katland, forteller styremedlem Henriette Marie Skjæveland i Venner av Søndre Katland fyr.

Skipsklokka ble hentet opp av dykkere i fjor. Nå får den nytt liv på Søndre Katland fyr. Foto: Karl Klungland

Selve overrekkelsen fant sted under et stort arrangert i anledning av åpningen av Havmonsteruka i Farsund kino. – Jeg er svært glad for at denne gjengen fra Søgne hjelper oss med å rydde opp i vår egen skjærgård. Det samarbeidet dykkerklubben har med Songvår Fyrs Venner er helt unikt, og jeg stolt over hva de har fått til, sa hun i sin takketale. Skjæveland er for øvrig daglig leder av Norsk Fyrforening og styreleder i Markøy fyrs Venner.

Det var under havryddeaksjonen i fjor at dykkerne fra Søgne gikk ned til skipsvraket. Frakteskuta «Karmøy» ligger på nær 90 meters dyp. Under dykket fant Karl Klungland og Jan Kristoffersen skipsklokka til fartøyet. Funnet ble registrert på lovlig måte og dykkerklubben har fått rederiets og myndighetenes tillatelse til å gi skipsklokka til venneforeningen.

Skipsklokka var en gave da D/S «Svanen» av Göteborg ble solgt til Det Stavangerske Dampskipsselskap i 1945.

Før man klarte å få løs skipsklokka måtte det flere dykk til. Det tok et kvarter for de to å få løs klokka, som deretter forsiktig ble hevet i en oksygenfylt blåse til dykkerbåten der, Geir Smebøle og Frank Larsen fra Songvår fyrs venner tok den imot. Siden har skipsklokka ligget i ferskvann og blitt konservert.

Forlis

M/S «Karmøy» gikk ned etter å ha forlist ved Søndre Katland fyr i Spind den 9. januar 1972. Foto: Skipet

Frakteskuta M/S «Karmøy» som tilhørte Det Stavangerske Dampskipsselskap var på vei østover da det kom ut av kurs. Været skal ha vært rolig, men ifølge sjøforklaringen skal overstyrmannen ikke ha stolt på skipets radar som skal ha fusket underveis. Overstyrmannen forklarte at han ut fra Farsund hadde seilt på lyktene og han tok feil av fyrlyktene Bremerodden og Terøy. Skipet kom ut av kurs og støtte på et undervannskjær. Mannskapet på ti kom seg i livbåtene, før frakteskuta sank ved Søndre Katland fyr. Samtlige om bord ble reddet.

Skipsforliset ved fyret i Spind skapte overskrifter i Farsunds Avis 10. januar 1972, Alle om bord overlevde forliset og ble berget trygt i land av redningsfartøy som rykket ut fra Farsund by. Faksimile

Mysterium

M/S «Karmøy» ble bygget ved det tyske verftet Abeking & Rasmussen i 1957. Skipsklokka er betrakelig eldre. En inskripsjon på skipsklokka viser at den ble gitt i gave i anledning av freden i 1945. – Det viser seg at skipsklokka har vært om bord et annet skips tilhørende Stavangerske. M/S «Kong Olav» ble kjøpt fra Sverige i 1945 og skipsklokka var en gave den gang. Da «Kong Olav» ble tatt ut av drift så ble skipsklokka flyttet til M/S «Karmøy», forteller en entusiastisk Henriette Marie Skjæveland. Hun er takknemlig for gaven fra Søgne dykkerklubb og gleder seg til at den får sitt nye hjem på Søndre Katland Fyr.

Da M/S «Kong Olav» ble hugget opp i 1957 ble skipsklokka flyttet over på rederiets fraktefartøy M/S «Karmøy»