Sparebankstiftelsen DNB har gitt 1,5 millioner kroner i støtte til prosjekter ved norske fyr. Ane Marte Ringstad overrekker tildelingsbeviset til Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norsk Fyrforening 1,5 millioner kroner til en egen tilskuddsordning for prosjekter innen ny bruk av norske fyr. – Støtten vil gi våre medlemsfyr muligheten til å få realisert prosjekter som de ikke har hatt penger til. Vi er svært glade for at Sparebankstiftelsen på denne måten bidrar til å gjøre fyrene mer tilgjengelig, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Pengene fordeles over tre år og skal gå tilrettelegging for allmennhetens bruk av fyrstasjonene. Det understrekes at prosjektstøtten skal gå til tiltak medlemsfyrene ikke får dekket av Kystverket eller annen eier. – Dette er andre gang Sparebankstiftelsen bidrar støtte til prosjekter som skal gi ny og økt allmenn bruk av fyrstasjonene. Vi vil om kort tid sende våre medlemsfyr informasjon om hvordan man kan få tilskudd fra den nye støtteordningen, legger Skjæveland til.