Møkkalssets Venner har fått tillatelse til å legge ut moring for å gjøre adkomsten til fyrstasjonen tryggere. Foto: Møkkalassets Venner

Styret i Raet Nasjonalparkstyre har sagt ja til at Møkkalassets Venner kan legge ut en moring ved fyret i havgapet utenfor Tvedestrand.

– Vi er svært glad for at vi får lov til å legge ut en moring. Det vil gjøre det enklere og ikke minst langt mer sikrere å legge til når vi skal i land på Ytre Møkkalasset fyr, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Møkkalassets Venner.

Ny brygge

Kystverket bidro i fjor til at det ble etablert en ny brygge på fyrstasjonen, men drag og svell gjør det tidvis svært vanskelig å gå i land på en sikker måte. – Det har vært moring her før, men denne er blitt tatt av vær og vind. Foreningen har vært så heldige å få en stor moring av Tvedestrand kommune som skal tåle røft vær, og Arendal Havn KF vil være oss behjelpelig med å få lagt ut moringen. Det at det offentlige er oss behjelpelig – blir satt stor pris på av alle som er opptatt av kystkultur og fyrhistorie i Flosta, legger Gjeruldsen til. Han er for øvrig også styreleder i Norsk Fyrforening.

Ytre Møkkalasset Fyr ligger midt i den marine nasjonalparken som strekker seg fra Lyngør fyr i øst til Valøyene utenfor Grimstad i vest.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening og styremedlem Dagny Elise T. Reiersen i Møkkalassets Venner under en befaring på Ytre Møkkalasset fyr i fjor. Foto: Møkkalassets Venner

Allmennheten

– Det at nasjonalparkstyret i Raet gir dispensasjon viser at man er opptatt av å bedre allmennhetens adkomst og sikre trygg mulighet for fortøyning ved besøk på fyret. Vedtaket er forankret i Raet Nasjonalparks verneforskrifts åpning for tiltak som omhandler tilrettelegging for friluftsliv. Det er svært positivt og vil gi nye muligheter for fyropplevelser for flere mennesker, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.