Norsk Fyrforenings styremedlem Astrid Larsen er valgt inn i styret for Kulturnettverk Vestland. Foto: Norsk Fyrforening

Styremedlem Astrid Larsen i Norsk Fyrforening er valgt inn i interimsstyret for Vestland kulturnettverk.

– Jeg ser frem til å ta del i arbeidet i interimsstyret for det nye kulturnettverket i Vestland, sier Astrid Larsen. Ved siden av å være styremedlem i Norsk Fyrforening så er hun leder av Vennelaget for Leirvik fyr.

Det er Kulturvernforbundet som har tatt et initiativ til å etablere «Vestland kulturvernnettverk» for å samle alle gode krefter innenfor det frivillige kulturvernet i Vestland fylke. Ambisjonen er å bygge opp en regional kulturvernparaply for alle frivillige lag og foreninger som jobber med historie, tradisjoner, håndverk, kulturminner, veterankjøretøy og kystkultur i Vestland.

Vestland fylkeskommune har bidratt med et etableringstilskudd til nettverket, og det har derfor blitt mulig å ansette en regionkoordinator som skal jobbe med etableringen. Regionkoordinatoren heter Inger Christine Årstad og var til stede på stiftelsesmøte 15. mai, hvor hun hadde sin første arbeidsdag med dette prosjektet.

I tillegg ble det satt ned et interimsstyre som skal jobbe tett sammen med regionkoordinatoren inn mot nettverkets første konstituerende årsmøte, som planegges gjennomført i september 2024.

Interimsstyret består av følgende personer: Marianne L. Nielsen, Egil Sunde, Thomas Due Sivertsen, Klaus Dieter Edler og Astrid Larsen.