Kystdirektør Einar Vik Arset

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og kystdirektør Einar Vik Arset har fordelt midler til viktig fyrvedlikehold. Prosjekter settes i gang ved 12 av våre medlemsfyr!

31. mars bevilget Stortinget 100 millioner til vedlikeholdsarbeid langs kysten, for å stimulere til aktivitet og næringsdrift under koronakrisen. Kystverket har gjort sine prioriteringer, og i dag kunngjorde samferdselsministeren og kystdirektøren hvordan Kystverket skal benytte tilleggsbevilgningen. Det blir opprydding av eierløse blåskjellanlegg, tiltak ved sjøtrafikksentralen i Vardø og en samlepott på 87,5 millioner til fyr, moloer og kaier.

Noen av fyrprosjektene har vært i emning en stund, og NFHF er selvsagt glad for at det nå er prioritert midler til dem. Vi er også glad for at det styres midler til fyrstasjoner som ikke er i bruk per i dag, slik som Skalmen fyr utenfor Smøla, hvis det kan føre til ny bruk.

Lykke til med viktig arbeid på fyrstasjonene!

Les Kystverkets pressemelding, og se hvilke fyr det skal utføres arbeid på.