Arbeid
Vedkapping: Eivind Karlsen startet opp aggregatet og fikk fart på sirkelsaga, som effektivt kappet opp de gamle vindusrammene til tørr og god ved, godt assistert av Mary Danielsen og Inger Susæg. (Foto: Bjørn Erik Stemland)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lørdag 10. mai ble det arrangert Flatøy-dag kombinert med den store Strandryddedagen. 18 personer var innom Flatøya, og det ble en storstilt ryddeaksjon både ute og inne.

Tekst: Bjørn Erik Stemland, Venner av Flatøy fyr

De ivrigste dro utover på fredag og overnattet på fyret, og i det fine vårværet ble det en flott kveld og natt. Flytebrygga er nettopp kommet på plass og sikrer en enkel og trygg adkomst.

Mange arbeidsoppgaver

Veien opp til fyret ble reparert i fjor, og etter en relativt rolig vinter var den i brukbar stand. Men det trengtes opprydding i saustakkene i fjøset, der mye skrot og gammelt materiale hadde samlet seg opp i årenes løp. Alt ble ryddet ut, og de gamle vinduene som er skiftet ut, ble kappet opp til tørr og god ved for lang tid framover.
Så ble det montert flere nye skap på veggene oppe i spisestua, og alle dørene fikk skilt med navn oppkalt etter de tidligere beboerne på fyret. Fyrmester Anton Zahl og kona Mathilde bodde på Flatøy fra 1920 til 1939. Barnebarnet Karl Fredrik og kona Hildur var med på denne Flatøy-dagen, og var ivrig med på de fleste arbeidsoppgavene.
Det ble samlet inn 7-8 sekker med søppel langs strendene, atskillig mindre

søppelplukking

Søppelplukking: Søppelsekkene samles sammen av Inger Susæg etter stranddagen på Flatøy fyr. (Foto: Bjørn Erik Stemland)

enn under storaksjonen i fjor. Men det gjenstår ennå mange store dugnadsprosjekter – i tillegg til at det skal bygges naust i sommer.

Fotobok

Fotograf Rune Johansen, som er med i styret for Flatøy fyr, kjørte rundt øya i båt i passe avstand og tok bilder som kanskje skal brukes i ei fotobok om Flatøy. Her tar man sikte på å dokumentere mest mulig av den prosessen som har foregått siden fyret ble opprettet i 1882. Dykkerklubben bidro i mange år til at fyret ble sikret og forfallet stoppet, inntil Venner av Flatøy fyr begynte den møysommelige restaurerings-jobben, som nå nærmer seg fullføring.
Det er blitt tatt mange bilder i løpet av de siste 5-6 årene, og folk oppfordres til å bidra med private bilder. Fyret ble nedlagt i 1966, og man vil gjerne ha bilder fra både før og etter den tid.
Og underveis i arbeidet sørget en dyktig kjøkkengjeng for god forpleining. Den aktive arbeidsdagen ble avsluttet med et skikkelig grillmat-måltid.

 

 

 

 

 

Kaffeslaberas

Ny terrasse: Den nye terrassen i vestveggen ble innviet både med kaffeslabberas underveis og et godt grillmåltid etter at arbeidsdagen var over. Hildur Zahl sitter lengst til venstre, og mannen hennes, Karl Fredrik Zahl, er barnebarn av fyrmester Anton Zahl. Han sitter som nr. 3 fra venstre. (Foto: Bjørn Erik Stemland)