Leik1
Foto: Ingun Haukedal
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

leik2

Foto: Ingun Haukedal

Elias 1 10

Foto: Ingun Haukedal

Det lekes på Kvassheim fyr. Der rettes fokus mot barna på fyret, før og nå.

Tekst: Ola Sendstad

– Våre besøkande er familiar, venner og einslege på tur. Det er flott å bare sjå utover, men nokre kan finne at det er ok å ha noko å sysle med. Ikkje alle har nokon å snakke med, eller har noko å snakke om? Vaksne vil snakke og ungane vil noko anna, forteller Ingunn Haukedal i Jæren Friluftsråd.

Sammen med kollega Mariann Austegard Vølstad har hun startet Leik på fyret. Dette er ulike poster knyttet til kyst og fyr. I vinduskarmen står en liten armada av papirbåter som barn har brettet. Andre poster er sneglehusplystre, Mitt skip er lastet med og å lage papirvindmølle. Hver lek har et ark med beskrivelse.

På bordene står også tekstutdrag fra boka om Kvassheim fyr, av Bjørn Arild Ersland, der Marit Zahl forteller om hvordan de pleide å leke på fyret før. Boka kan både lånes og kjøpes. Der står det mer om barndom på Kvassheim fyr.

– Vi har ikkje noko budsjett på dette. Vi har valt ut enkle leiker etter korleis vi sjølv ville like det, og litt inspirert av Leik på tunet som vi har på Friluftstunet i Brekko. Vi måler ikkje kor mange som bruker det, men vi samler på kvart eit smil og gode tilbakemeldinger i gjesteboka. Alt av og for pur glede og trivsel.

Allikevel har de fått nok positiv respons til at de nå skal utvide lekene utendørs.

– Utan at vi har landa heilt, tenker vi svingtau, boksen av, tikken og stylter. Svingtau og stylter må vi finne ein plass å sette ut til lån, det bles stikker og strå stadig, så det kan vere ei utfordring å ha det ute.

I første etasje i fyrmesterboligen på Kvassheim står nok den største barnemagneten. Som en del av utstillingen om redningsarbeidet ligger der ELIAS-båten, klar med redningsvester og tauverk.

– Her leiker ungane lenge. Det er stas å vere skipper på eiga skute!

 

Kvassheim fyr eies av Miljødirektoratet og forvaltes av Jæren Friluftsråd. Fyret har søndagsåpent hele året med unntak av desember, og på hverdager med unntak av lørdager i sommerferien. Fyret er rehabilitert av arkitekt Helge Schjelderup og tatt inn som en del av Statens vegvesens Nasjonale turistveger.Kvassheim er verdt et besøk for både barn og voksne.

 

HER kan du lese mer om Kvassheim fyrstasjon.