Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Medlemmer som søkte momskompensasjon via NFHF får i år tilbakebetalt mer enn 50.000 kroner. Alle fyrstasjoner som søkte fikk sine søknader godkjent, og i disse dager går det penger ut til fem søkere. I år ble i alt 699 søknader godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Norsk Fyrhistorisk Forening vil allerede på nyåret starte prosessen for å få flere av våre medlemmer til å søke kompensasjon for moms.
–Målet må være å få alle med, sier foreningens styreleder Birger Lindanger.

Viberodden var en av dem som fikk kompensasjon for moms.