alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kristi Himmelfartsdag (torsdag 13. mai) er det Amerikadag på Lindesnes fyr. Bakgrunnen for dette arrangementet er historisk. Mange mennesker i Spangereid kommune, som også ellers på Agder, har eller har hatt et nært forhold til Amerika. Utvandringen var stor, og fremdeles lever det mange i distriktet som har hatt korte eller lengre arbeidsopp­hold i USA. Den kulturelle arven, i form av byggestil, møbler og amerikanske biler, har også satt sitt preg på området.

Dagsprogrammet omfatter blant annet  film, konsert og Amcar-parade.

Forfatteren Siv Ringdal (med bøkene ”Lapskaus Boulevard : et gjensyn med det norske Brooklyn” og ”Det amerikanske Lista : med 110 volt i huset”) forteller om amerikansk kulturpåvirkning på Agder.

 

Mer informasjon om dagen på hjemmesidene til Lindesnes fyr (www.lindesnesfyr.no).