IMG 9108 2 kopi
Det er behov for økt satsning på vedlikehold av fyrstasjoner (Foto: Tormod Steen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til Stortinget vedrørende statsbudsjettet for 2019. Ap og SV påpeker Kystverkets ansvar innen fyrvern og fyrhistorie.

Tekst: Ola Sendstad

Etter et forslag til statsbudsjett som skaper usikkerhet for fyra, fyrhistoria og det frivillige bevaringsarbeidet for fyr har transport- og kommunikasjonskomiteen nå levert sin innstilling til Stortinget. Her kommer dessverre ingen økt satsning.

Norsk Fyrhistorisk Forening har i forkant vært i kontakt med alle politikerene i komiteen med forslag til endringer vedrørende både økning i budsjettet og tydeliggjøring av at Kystverket skal støtte og samarbeide med Kystverkmusea og sivilsamfunnet.

Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har fått inn følgende merknad:

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil påpeke at Kystverket har ansvar for bevaring av fyrstasjoner og fyrhistorie som en del av vår felles kulturarv. Kystverket skal arbeide for bedre forvaltning, formidling og allment tilgjengelig ny bruk av fyrstasjonene. Arbeidet skal utføres i samarbeid med Kystmuseene og Norsk Fyrhistorisk Forening. Disse medlemmer mener dette arbeidet må styrkes i årene framover.

Fyrvern og fyrhistorie er et ansvar Kystverket har. Det gjøres mye bra, men det er et stort behov for å tydeliggjøre og øke bevilgningene til dette arbeidet. Her bør flere partier nå komme på banen.

Les hele dokumentet HER.