Kystverkets restaurering av Ytre Møkkalasset fyr er i gang. Foto: Hans Olav Sørensen

Det fredede fyret fra 1888 skal bli operativt igjen. Nytteverdi for sjøtrafikken forenes med godt kulturvern!

Seilingsledene fra Kristiansand til Risør oppgraderes, og det ærverdige innseilingsfyret til Tvedestrand får nytt liv. Kystverket er forpliktet til å ivareta det fredede kulturminnet, og nå føres bygget tilbake til original stand. Ny bruk av et nedlagt fyr er en langsiktig og miljøvennlig løsning. Vi håper bare at det innleide firmaet har tatt høyde for vær og vind, slik at utstyr ikke går på sjøen!

Om fyret og kystkulturen

I fjor kom praktverket om fyret, og førsteutgaven ble fort utsolgt. Den utvidede andreutgaven kan du bestille på nettet eller kjøpe direkte fra Møkkalassets venner.

Les mer om Ytre Møkkalasset fyrstasjon.