Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Natt til onsdag ble det omsider registrert tropenatt på Svenner Fyr utenfor Larvik. I løpet av natten sank temperaturen til 20,2 grader. Høye sjøtemperaturer langs Oslofjorden og Skagerrak-kysten og en meget svak vind førte til at den første tropenatten Sør-Norge i 2011 ble registrert på en av Meteorologisk institutts værstasjoner i Sør-Norge. For to år siden forekom den første tropenatten på Svenner Fyr allerede 29. juni, med 20,4 grader. – Mulighetene er til stede for flere tropenetter i Sør–Norge de nærmeste dagene. Etter det tror jeg temperaturen blir for lav, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt Kristian Gislefoss til NRK.Ideelt for en tropenatt er forholdsvis høy dagtemperatur og at det kommer inn litt skyer om natten. Dermed slippes det ikke så mye varme opp fra jorden og ut i atmosfæren. – Det er gjerne kyststasjoner som får tropenetter, og det er fordi de ligger i nærheten av havet som kan være en varmekilde, sier Gislefoss.Natt til 10. juli i år var det Nord-Norge og Finnmark som hadde tropenatt. Ifølge nettstedet Vær og Vind ble minimumstemperaturen i Båtsfjord målt til 20,2 grader, mens det i Porsanger ble målt 20,1 grader som lavest ved Lakselv lufthavn.