Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nå er det igjen tid for Kulturvernkonferansen. Kulturvernforbundet inviterer til årets store samlingspunkt for frivillige og ansatte i kulturvernet.

Tema for Kulturvernkonferansen 2016 er: Den immaterielle kulturarv – kompetanse og kunnskap i kulturvernet. Det vil fokuseres på kulturvernorganisasjonenes arbeid, med den immaterielle kulturarven. Konferansen vil løfte frem ulike perspektiv på kompetanse, det skrevne ord, lokalhistorie, samt hvordan vi tar vare på dokumentasjon om vår kulturarv.

Riksarkivar Inga Bolstad og Hans-Wilhelm Steinfeld er blant de som står på programmet.

Det endelige programmet vil bli lagt ut på våre hjemmesider www.kulturvern.no

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo.
Tid: 12.03.2016, 10:00 – 16:00.
Deltakeravgift: Kr. 600,-. Konferansen er gratis for studenter, tillitsvalgte og medlemmer i
kulturvernorganisasjonene. Lunsj og to kaffepauser inkludert.

Påmelding innen 1. mars

Meld deg på konferansen HER