alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Statens kartverk gjorde 9. februar i år vedtak om skrivemåten Vågsøya for navnet på en fyrstasjon (fyrlista nr. 4786, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag). Øya som fyret står på, har den vedtatte navneformen Vågsøya. Øya har imidlertid vanlig vært kalt Asenvågsøya, med forleddet Asen– etter naboøya Asen.

Vedtaket om Vågsøya som navn også på fyrstasjonen ble påklaget av Kyst­verket (se nyhetsmelding 18.3.10). Kystverket begrunnet klagen med hensyn til sikkerheten til sjøs, da navnet Vågsøya forekommer flere steder langs kysten. Kystverket ønsket å beholde det innarbeidete og kjente navnet Asenvågsøya (vedtatt av Kystverket i 2004, til avløsning for tidligere navneform Asenvågøy).

Som følge av klagen fra Kystverket har Statens kartverk opphevet vedtaket i navnesaken om fyrnavnet. I stedet blir Kystverkets eget vedtak fra 2004 om skrivemåten Asenvågsøya stående.